Predstavljamo novu knjigu u izdanju Centra Živeti uspravno, Centra  za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije, Udruženja „Ženske studije i istraživanja” i Futura publikacija:

„Izboriti se za izbor: Životna priča Gordane Rajkov“

Pored knjige u pdf i word formatu, predstavljamo i recenzije:

word documentpdf document
„Izboriti se za izbor: Životna priča Gordane Rajkov“
word document
Prof. dr Nevena Petrušić – recenzija
word document
Svjetlana Timotić – recenzija
word document
Dr Biljana Sikimić – recenzija
word document
Suvad Zahirović – recenzija