Поводом иницијативе Центра да Влада АПВ допринесе поштовању обавезе запошљавања особа са инвалидитетом у јавном сектору, данас је одржан састанак с мр Павлом Почучом, помоћником Покрајинског секретаријата за привреду и туризам.
Будући да забрана запошљавања у јавном сектору безмало две године не важи за особе са инвалидитетом, поред наведеног у Саопштењу Секретаријата хттп://www.сприв.војводина.гов.рс/индеx.пхп/лат/поцетна1/83-вести-латиница1/974-заменик-мр-павле-поцуц-у-радној-посети-центру-зивети-усправно-нови-сад, договорено је да ресорни секретаријат Влади АПВ упути предлог како да директни и индиректни корисници покрајинског буџета омогуће запошљавање особа са инвалидитетом, као и да локалним самоуправама у АПВ упути препоруку за исппуњавање обавезе запошљавања, уместо плаћања пенала и усмеравања новца ка заштићеним облицима рада и радним центрима, усмере на директно запошљавање у установама чији су оснивач општине и градови.

Ова иницијатива проистекла је на основу закључних запажања Комитета УН о правима особа са инвалидитетом на извештај државе о спровођењу Међународне конвwнције о правима особа са инвалидитетом и алтернативни извештај који су поднеле организације: хттп://www.нооис.рс/документа-публикације/медјународни-прописи/122-конвенција-ун-о-правима-оси/225-закљуцна-запазања-комитета-за-права-особа-са-инвалидитетом
Њен директан повод јесте то што од момента када је престала да важи забрана обавезе запошљавања особаса са инвалидитетом у јавном сектору, на подручју АПВ безмало се ништа није променило. Фокус је и даље на подстицајним мерама усмереним превасходно на запошљавање у приватном сектору привременим уговорима или уговорима који омогућавају зараду мању од минималне и трају краће од годину дана.

У вези са чл. 27 који дефинише обавезе држава потписница у вези са правом на рад наведено је следеће:
– процена радне способности још увек је превасходно медицинска
– особама са инвалидитетом ние омогућено да покрену свој репрезентативни синдикст (полазећи пре свега од броја запослених
– подстицајне мере за запошљавање нису делотворне,
још увек је велика усмереност ка радним центрима и другим заштићеним видовима рада.

Састанку су ненајављено уз позив Секретаријата, присуствовале новинарке радија и телевизије Јавног сервиса Војводине, што нијре било неопходно јер Центар се обраћа медијима само кад нешто конкретно уради, а циљ овог састанка био је договор о конкретним корацима. С друге стране због односа државе према улози јавног сервиса и слободи медија, Центар као организација која ради на остваривању права на избор, не сарађује с јавним сервисима.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.