У оквиру свог Програма за психосоцијалну подршку особама с инвалидитетом француска хуманитарна организације „ХАНДИЦАП ИНТЕРНАТИОНАЛ“, 19. септембра 2000. отворила је саветовалиште у Новом Саду, из кога је осамнаест месеци касније настао Центар као самостална организација. Тим поводом питали смо људе који су (били) упућени на Центар шта им значи сарадња с њим И која је улога Центра у заједници. Јутрос је објављен спот хттпс://www.yоутубе.цом/wатцх?в=ддWРлФЦСПБо&феатуре=yоуту.бе

Досадашњи рад Центра обележили су следећи пројекти и активности:

  1. Психо-социјално саветоввалиште, коме се до 2003. обратило преко 500 корисника/ца и које је, поред саветодавног рада, за сврху имало обуку и информисање појединаца И организација у циљу њиховог умрежавања, јачања покрета и сарадњу са другим организацијама И градским установама с обзиром да је питање положаја особа са инвалидитетом међусекторско питање.
  2. Период од 2003. до сада карактерише сарадња с јавношћу, медијима, издавачка делатност, организација обука у циљу уједначавања почетног знања грађана/ки, установа, политичких странака и других актера о положају особа са инвалидитетом. У оба ова сегмента постигнут је делимичан резултаат пошто ова тема није у ужем пољу интересовања често ни самих особа које имају лично искуство.
  3. Од октобра 2007. до фебруара 2014. у оквиру Програма за приступачност (су)организовано је неколико међународних стручнних скупиваа с темом опште приступачности, туризма И саобраћајаа, иницирано је 11 локалних акционих планва приступачности у АПВ И Стратегија приступаачности Града Новог Сада, која ове године истиче. Тим овог програма успоставио је сарадњу са домсћим И европским организацијама И установама којима је приступачност у ужем пољу деловања, укључујући учешће у доношењу прописа у том период. Програм је 2014. Угашен из финансијских разлога.
  4. Новембра 2008. започело је пилотирање сервиса персоналне асистенције за троје студената, а од 2009. Уз подршку ресорне градске упрраве за десеторо пунолетних друштвено активних Новосађана/ки са инвалидитетом. Због непромењеног нивоа финансирања И нивоа потребе за услугом од августа 2014 до децембра  користиле смо га само нас 4. Ове године Град Нови Сад кроз два годишња конкурса у области социјалне заштите И кроз конкуррс уа јацвне радове издвојио је 7,7 милиона динара, захваљујући чему тренутно услугу користимо нас 12, а након завршретка процедуре за текући конкурс у сфери социјалне заштите користићемо је нас 16-20. Очекујемо да ће први конкурс за наредну годину бити у новембру И да први пут откако Центар оргганизује ову услугу кашњење одобрених средстава неће бити дуже од 60 дана на почетку 2019. Од јуна 2014. Центар има петогодишњу лиценцу ресорног министарства за пружање ове услуге.
  5. Од 2008. до 2013. пилотирао је сервис превоза од вратта за ученике, студенте и запослене особе са инвалидитетом, што је резултирало диспечарском службом првобитно при Форуму младих са инвалидитетом (на предлог Центра). Сада купљена возила користи СОШО МИЛАН ПЕТРОВИЋ за своје потребе, што је проблематично јер је већи део средстава за ову услугу усмерен с буџетске линије 481 која је намењена финансирању активности удружења, спортских, политичких, верских организација и медија.
    Ове две услуге не бисмо могли континуирано да организујемо без финансијског доприноса пословног сектора, појединаца, цркава, јавних предузећа, фондација И без сарадње са другим организацијама цивилног друштва И медијима. Ове године, управо захваљујући различитим грађанским акцијама кроз кампању прикупљања средстава на сајту www.донације.рсобезбеђен је део средстава за персоналну асистенцију трима колегиницама из НоВог Сада, колеги из Мартоноша И колегиници из Суботице.
  6. У сарадњи са УНИЦЕФ-ом, Центар и Новвосадско удружење студената са инвалидитетом организовали су прву вршњачку обуку у којој су учествовали млади са инвалидитетом и млади који то нису у области права детета, инвалидности, заштите репродутивног здравља, превенције болести зависности и трговине људима. Након усвајања Закона о основама система образовања и васпитања, марта 2010. покренуто је прво у Србији искуствено (пеер) саветовалиште испрва за децу и младе са инвалидитетом, наше родитеље И старатеље. Данас му се обраћају сви. До сада је имао преко 320 корисника/ца, од којих је минимално 10% данас активно у различитим сферама.

С тим у вети од мисије стварања окружења у коме ће бити поштована људска права и примењивати Међународна конвенција о правима особа са инвалидитетом, Центар је аептембра прошле године одлучио да ради на стварању услова за самостални живот свих грађана/ки на темељима свих делова покрета за грађанска права.

Искуствена подршка која је највећим делом утицала на промене животних прилика људи показала је неопходност синкретичког деловања на пољу остваривања и унапређења грађанских права на академском (истраживачком) и активистичком нивоу и у директном пружању услуга. Ако их будемо целовито препознавали, промовисали И премењивали, створићемо друштво које очекује пун учина свој чланове/це, што је дошло на ред у контексту цивилизацијског развоја.

Позивамо заинтересоване за посао персоналног асистента/киње да се у наредне две недеље јаве Центру у периоду од 12 до 15х. Сви подаци доступни су на хттп://www.цзунс.орг/запосљавамо-3/.

Председница Центра,

мр Милица Мима Ружичић-Новковић.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.