Novosti

HIV više ne mora da sprečava ljude da žive normalno, srećno i dugo

„HIV više ne mora da sprečava ljude da žive normalno, srećno i dugo, ali mi znamo da sprečava. Još uvek nema izlečenja, a bez lečenja, ljudi će umreti. U međuvremenu usluge u vezi sa HIV-om se redukuju, stigma je sveprisutna, a mi sada imamo prvu generaciju osoba koje odrastaju i stare sa HIV-om…“ Preuzeto...

Žene i devojčice sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama: višestruka diskriminacija i nasilje

Prisustvovali smo obuci o prepoznavanju zlostavljanja nad ženama sa invaliditetom koje žive u ustanovama. Prilično su zabrinjavajući i njen povod i njen ishod. Smatramo da je neophodna hitna zajednička inicijativa za stvaranje alternative i razvijanje različitih vidova asistenmcija na šta nas obavezuje član 19 Međunarodne konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Znanje i literatura...