Novosti

OBAVEŠTENJE O NOVOJ ADRESI SEDIIŠTA CENTRA I TOKU KAMPANJE DOPRINESIMO DOSTUPNOSTI USLUGE PERSONALNE ASISTENCIJE OSOBAMA SA INVALIDITETOM

Novo sedište Centra od 20.3.2023. je, na osnovu rešenja APR-a, u lokalu do službenog ulaza u prizemlju TC APOLO, Trg Slobode 3. I dalje, do 31.3, dok kancelariju ne privedemo nameni, radimo od kuće. Možete nas radnim danom od 9h do 16h dobiti telefonom na broj 021/424-291 ili mejlom na adrese office@czuns.org i officeczu@gmail.com....

Stela Jang: Nisam vam ja inspiracija, hvala lepo

Odrasla sam u veoma malom seoskom gradu u Viktoriji. Imala sam veoma obično, umereno vaspitanje. Išla sam u školu, provodila vreme s prijateljima, svađala se s mlađim sestrama. Sve je to bilo vrlo uobičajno. I kad mi je bilo 15, jedna osoba iz naše lokalne zajednice, prišala je mojim roditeljima sa željom da me...

ISHOD DVOMESEČNOG PRIKUPLJANJA SREDSTVA U ZAJEDNICI ZA TROŠKOVE USLUGE PERSONALNE ASISTENCIJE KOJI SE JOŠ UVEK NE POKRIVAJU IZ BUDŽETA GRADA

  Zahvaljujući donacijama uplaćenim od 31.1. do 28.2. i delu participacije korisnika personalne asistencije iz Novog Sada, 27.2. vraćena je pozajmica od 260.000,00 din. iz aprila 2022. za asistenciju trima osobama van Novog Sada. Sada je prioritet da do kraja Marta isplatimo naknadu za neisplaćeni godišnji odmor iz juna 2020, godišnji odmor asistentkinje prve...

SAOPŠTENJE POVODOM 21. GODIŠNJICE POSTOJANJA I POČETKA NOVE KAMPANJE GRUPNOG PRIKUPLJANJA SREDSTAVA

  U Novom Sadu, 22. februara 2023.   Centar je kao samostalno udruženje građana počeo s radom 22.2.2002. godine. Misija mu je stvaranje okruženja u kome će biti poštovana sva ljudska prava i omogućena puna primena Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom. U poslednjih 15 godina fokusirani smo na doprinos stvaranju preduslova za...

DOPRINESIMO DOSTUPNOSTI USLUGE PERSONALNE ASISTENCIJE OSOBAMA SA INVALIDITETOM

Centar ŽIVETI USPRAVNO je licenciran od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za organizovanje usluge personalne asistencije osobama sa invaliditetom, koju pruža od novembra 2008. i inicirao je njeno uvođenje u Odluku o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada i finansiranje optimalnog nivoa usluge s namenske gradske budžetske linije. Od novembra 2017....

Godinšnjica od osnivanja Centra

Na današnji dan, 29.1.2002, održana je osnivačka skupština Centra u sadašnjoj kancelariji u Jevrejskoj 20. U međuvremenu Centar je pružio različite vidove podrške, uglavnom za samostalni život, za više od 700 ljudi, u poslednje 3 godine u njemu radi između 50 i 55 osoba godišnje, preko 250 ljudi od 2007. do danas zasnovalo je...

OBAVEŠTENJE O NEDOSTAJUĆIM SREDSTVIMA ZA USLUGU PERSONALNE ASISTENCIJE

Na svirci koju je Inicijativa Digni gard, odbrani grad 26.1. organizovala u cilju podrške Centru, kupoviom ulaznica doniran je iznos od 40.300,00 din. Da bismo vratili pozajmicu 31.1.2023. potrebno je da obezbedimo još 115.500 din. Račun za donacije je 340-11001286-31 kod ERSTE BANK A.D. U okviru akcije HUMAN Booka Store polovina prometa od prodaje...