Novosti

SAOPŠTENJE POVODOM 21. GODIŠNJICE POSTOJANJA I POČETKA NOVE KAMPANJE GRUPNOG PRIKUPLJANJA SREDSTAVA

  U Novom Sadu, 22. februara 2023.   Centar je kao samostalno udruženje građana počeo s radom 22.2.2002. godine. Misija mu je stvaranje okruženja u kome će biti poštovana sva ljudska prava i omogućena puna primena Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom. U poslednjih 15 godina fokusirani smo na doprinos stvaranju preduslova za...

DOPRINESIMO DOSTUPNOSTI USLUGE PERSONALNE ASISTENCIJE OSOBAMA SA INVALIDITETOM

Centar ŽIVETI USPRAVNO je licenciran od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za organizovanje usluge personalne asistencije osobama sa invaliditetom, koju pruža od novembra 2008. i inicirao je njeno uvođenje u Odluku o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada i finansiranje optimalnog nivoa usluge s namenske gradske budžetske linije. Od novembra 2017....

Godinšnjica od osnivanja Centra

Na današnji dan, 29.1.2002, održana je osnivačka skupština Centra u sadašnjoj kancelariji u Jevrejskoj 20. U međuvremenu Centar je pružio različite vidove podrške, uglavnom za samostalni život, za više od 700 ljudi, u poslednje 3 godine u njemu radi između 50 i 55 osoba godišnje, preko 250 ljudi od 2007. do danas zasnovalo je...

OBAVEŠTENJE O NEDOSTAJUĆIM SREDSTVIMA ZA USLUGU PERSONALNE ASISTENCIJE

Na svirci koju je Inicijativa Digni gard, odbrani grad 26.1. organizovala u cilju podrške Centru, kupoviom ulaznica doniran je iznos od 40.300,00 din. Da bismo vratili pozajmicu 31.1.2023. potrebno je da obezbedimo još 115.500 din. Račun za donacije je 340-11001286-31 kod ERSTE BANK A.D. U okviru akcije HUMAN Booka Store polovina prometa od prodaje...

OBAVEŠTENJE O PROMENAMA U VEZI S NEDOSTAJUĆIM SREDSTVIMA ZA USLUGU PERSONALNE ASISTENCIJE

  Zdravstveno osiguranje zaposlenima Centra i deci četiriju zaposlenih overeno je 18.1, 19.1. biće overeno dvema asistentkinjama čije prebivalište nije u Novom Sadu. Pozajmili smo 17.1. iznos od 229000 din s rokom vraćanja do 31.1, Nastavljamo s prikupljanjem novca da što pre vratimo pozajmicu. Račun za donacije je 340-11001286-31 kod Erste Bank A.D. U...

PRESEK STANJA U VEZI S FINANSIRANJEM USLUGE PERSONALNE ASISTENCIJE U ORGANIZACIJI CENTRA I POZIV ZA HITNU PODRŠKU

Poštovani/e, Uz najlepše želje za ovu godinu, šaljem vam informaciju o još jednoj uspešno završenoj kampanji grupnog prikupljanja sredstava. Završena je 30.12. Trajala je 5 meseci umesto 2 zbog toga što je započela u vreme godišnjih odmora i opštih finansijskih prilika, koje su povod što vam se sad obraćam. U okviru kampanje donirano je...

U 2023.

Da u 2023. osvestimo da od svake naše namere i postupka sve(t) zavisi, da vratimo mir i da se opredelimo za doslednu primenu usvojenih međunarodnih standarda i ratifikovanih ugovora na polju ljudskih prava i održivog razvoja, i da se usmerimo samo na dalji razvoj i međusobnu podršku da budemo dobro i da druga bića,...

Uspešno završena kampanja

Današnjom nenajavljenom donacijom višegodišnjeg donatora u iznosu od 15.000,00 din. iznos predviđen da se pokrije u okviru kampanje premašen je za 5.615,00 din. Od 24. jula do sada donirano je 562.615,00 din. (101,01%). Izveštaj ćemo objaviti na sajtu i profilima Centra nakon praznika pošto danas do 16h treba da obezbedimo još 390.000,00 din. za...