Публикације других издавача уз учешће представника центра