Centar do četvrtka mora da otkloni blokadu računa da bi mogao nesmetano da nastavi s radom iduće godine i bez uvećanog duga

Poštovani/e,

Centar se još uvek suočava s blokadom računa u iznosu od 5,7 miliona din, od čega je glavnica 3.979.593,45 din. Iznos od 36.340 din. prikupljen je u okviru kampanje od 6.12. do danas.

Mollim Vas, ko može, da donira danas i sutra koliko god je u mogućnosti na osnovni račun 340-5350-79 da što više od ukupne sume bude pokriveno donacijma u slučaju da budemo morali da pozajmimo jer su posledice po nas kojima Centar pruža podršku velike s obzirom da još uvek nije obezbeđen pun obim usluge svima i da bi eventualnim organizovanjem usluge samo od SOŠO MILAN PETROVIĆ deo asistenata/kinja prestao da radi zbog angažovanja po ugovoru o delu, a ja nakon 23 godine i 3 meseca korišćenja asistencije i 19 godina rada na njenom obezbeđivanju u Novom Sadu i isto toliko godina pružanja i korišćnja iskustvene i međusobne podrške, ne mogu da zamislim da mi uslugu koja je osnovni preduslov i alat samostalnog života organizuje bilo koje pravno lice kojim ne upravljaju osobe kojima je potrebna asistencija i da nemamo mogućnnost izbora, što trenutno samo u Novom Sadu u Srbiji postoji, da nemamo pravo izbora i promene bilo čega što se ove usluge tiče i prava na samostalni život u celini, jer nam je to garantovano čl. 19 Konvencije UN-a za prava osoba sa inv.

Posledica je takođe i to što će se, ukoliko Grad ne uplati odobrena sredstva za indirektne troškove usluge PA i podršku u donošenju odluka i iskustvenu dvema osobama za maj-decembar jer dotacije iz državnog budžeta od februara podležu blokadi, 29.12. ukupan dug Centra koji hitno moramo da isplatimo sa sadašnjih 5,7, povećati na 8,3 miliona din.

 

Ukoliko do četvrtka odblokirmo račune, nastavićemo s pružanjem asistencije, iskudstvene i podrške u donošenju odluka i nastaviti sa zastupničkim radom da se pokrije pun obim asistencije osobama kojima je uz celodnevnu podršku, jer ne mogu da koriste druga pomagala, za podizanje potrebna istovremena asistencija dveju osoba, da se iz gradskog pravilnika o finansiranju asistencije izostavi sporni kriterijum da je preduslov finansiranju godinu dana prebivališta u Novom Sadu, jer to osobu, imali smo to iskustvo, minimalno 15 meseci ostavlja bez bilo kog vida podrške, nastavićemo u okviru kampanje  da prikupljmo sredstva za druga radna prava asistenata/kinja, pošto Grad Novi Sad, zbog zabrane zapošljvanja u javnom sektoru, koja je faktički na snazi i do 2025. je najavljeno da će trajati, pokriva samo neto zaradu uz pripadajuće doprinose za ugovor koji licencirani pružalac odabere i nastavićemo zastupnički rad na izmeni državnog pravilnika o minimalnim standardima pružanja usluga soc. zašte jer je pravo na asistenciju garantovano samo punoletnim, društveno aktivnm osobama sa 100% oštećenja, kojima nije oduzeta poslovna sposobnost i mogu same da odlučuju o sebi, što 2/3 osoba sa inv. ostavlja bez mogućnosti ostvarivanja prava na finansiranje asistencije budžetskim sredstvima, pa ne čudi što ovu uslugu finansira manje od 30 lokalnih samouprava umesto da bude primarna, a sve ostale alternativa, što je stanovište međunarodnog pokreta osoba sa invaliditetom i njegovog dela za samostalni život i što se oslikava u preporukama Komiteta UN za prava osoba sa invaliditetom i Strategiji UN-a za deinstitucionalizaciju.

Zahvalna za dosadašnju saradnju i podršku, srdačno!

mr Milica Mima Ružičić-Novković, predsednica Centra

About the author: czuns

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.