Centar „Živeti uspravno“ želi Vam srećne praznike!

Dragi prijatelji,
Najveći deo puta u stvaranju preduslova za samostalni život u Novom Sadu je iza nas. Shodno trenutnoj, prilično restriktivnoj zakonskoj regulativi u odnosu na to ko može da koristi uslugu personalne asistencije, Gradu Novom Sadu ostalo je samo još da iz svog pravilnika o ostvarivanju prava na njeno finansiranje izostavi deo koji se odnosi na maksimalni procenat uvećsanja broja sati usluge i predvidi njeno obezbeđivanje u skladu sa realnim potrebama osobe.
Kriterijumi definisani Zakonom o socijalnoj zaštiti treba da se revidiraju i usklade sa preporukama Komiteta UN za prava osoba sa invaliditetom iz Opšteg komentara br. 5 na primenu čl. 19 Međunarodne konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.
Čeka nas sve intezivna godina s nepredvidivim okolnostima i neophodnošću saniranja posledica pandemije i drugih prirodnih pojava koje su svima promenile životne prilike I mnogi ljudi nisu više živi.
Neophodna je, uvek bila, sada je nužna, međusobna, međuljudska podrška, svesno delovanje u svakom trenutku za dobro svih. S tim u vezi, neka nam 2021. donese mir i radost, najdublje osećanje zahvalnosti za sve što imamo prilike da iskusimo i naučimo, da virusu zajedno smanjimo uticaj i da sve drugo što se u prirodi dešava sagledamo kao neminovnost i priliku za dalji životni put.
Sve najbolje!

About the author: czuns