CENTRU JE NEOPHODNA PODRŠKA SVIH KOJI HITNO MOGU DA DONIRAJU

Centru je neophodna podrška svih koji mogu hitno da doniraju i doprinesu obezbeđivanјu sredstava da se do 30.5. otkloni blokada računa jer mu je usled promena finansijskih propisa i načina naplate provizije poslovne banke finansijsko poslovanјe, sem za namenska gradska sredstvsa za plate personalnih asistenata/kinja, od 1. maja onemogućeno. Tri nedelje smo čekali razjašnjenje banke

Centar do 30.5. treba da obezbedi 6 miliona din. da bi otkolonio blokadu računa koja je u kontinuitetu od sredine 2017. zbog toga što dok je od 2010. do 2019. usluga personalne asistencije projektno finansirana, morali smo donatorskim sredstvima u proseku 2 miliona din. godišnje donacijama da obezbeđujemo, a od 2020, otkako se finansira s namenske gradske budžetske linije, Grad Novi Sad ne pokriva praznične dane, naknadu za bolovanje, godišnji odmor i putne troškove i godišnje za ove stavke za 27-30 asistenata, donacijama i participacijom pokrivamo u proseku 3 miliona din. godišnje.

Po uredbi Ministarstva finansija iz februara, budžetska sredstva koja se uplaćuju za dotacije s linije 481 nisu oslobođena blokade, a po novom načinu naplate Erste banke, s namenskih računa koji su oslobođeni blokade ne može da se vrši prenos od 1.5. jer se provizija naplaćuje s glavnog računa 340-5350-79, koji je blokiran, a pošto je Centar mikroklijent, naplata provizije ne može da se prebaci na račun koji ne podleže blokadi. Dozvolјeno je samo korporans klijentima. Posle 3 nedelјe nam je obrazloženo zašto ne možemo da koristimo bankovne račune koji ne podležu blokadi.

Trenutno je finansijsko poslovanje Centra zakočeno. Dnevna kamata je preko 1670 dinara dnevno, oko 50.500 din. mesečno, a namenski račun u Upravi za trezor na koji Grad uplaćuje sredstva za indirektne troškove personalne asistencije, stručni rad, deo troškova knjigovodstva i rad pružaoca svakodnevne iskustvene podrške, zbog blokade mogu se samo uplaćivati sredstva, nije u platnom prometu.

Pozivamo vas da donirate na račun 340-5359-79 u Erste Bank AD, i da pozovete druge lјude da se uklјuče. 

Trenutno je samo namenski račun na koga Grad uplaćuje sredstva za rad asistenata/kinja (bez ostalih naknada) u platnom prometu, tako da će njihove zarade biti redovno isplaćivane, neizvesno je zdravstveno osiguranje od 1.7. jer 3 majske zarade pružaocima sva 3 vida podrške za samostalni život na javnom radu ne mogu biti ni na koji drugi način preliminarno isplaćene sem s namenskog bankovnog računa za javne radove, a za transakcije na njemu Banka ne može da naplati proviziju dok je glavni poslovni račun u prinudnoj naplati, zbog čega, ukoliko se blokada do 29.6. ne otkloni nećemo moći da produžimo zdravstveno osiguranje svim zaposlenima, najkasnije sredinom jula nastupiće nova blokada.

Grad ne može da promeni konto s koga uplaćuje programska sredstva jer su za ovu godinu, očekujemo da se to iduće godine promeni za deo koji se odnosi na indirektne troškove personalne asistencije, odobrena, uneta u finansijski plan i za njihovu isplatu potpisan je ugovor.

Na Centar su svakodnevno upućene 52 osobe, od kojih je 36 osoba zaposleno i ako hitno ne budemo našli rešenje, od 1.7. će minimalno 30 osoba biti bez zdravstvenog osiguranja, a za 8 neće moći da se isplate plate za maj i nadalјe i knjigovodstveni, telefonski i troškovi usluge zaštite na radu.

Više o razlozima zbog kojih Centar ima konstantan manjak sredstava u tekstu tekuće kampanje grupnog prikuplјanja sredstava.

About the author: czuns

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.