DOPRINESIMO DOSTUPNOST USLUGE PERSONALNE ASISTENCIJE

Pozivamo vas da donirate na račun 340-5359-79 u Erste Bank AD, i da pozovete druge ljude da se uključe.

Centar najkasnije do 30.9. treba da obezbedi 5.630 287 din. da bi otkolonio blokadu računa.

Po uredbi Ministarstva finansija iz februara, budžetska sredstva koja se uplaćuju za dotacije s linije 481 nisu oslobođena blokade.

Dnevna kamata je nepunih 1700 din, oko 50.460 din. mesečno, a namenski račun u Upravi za trezor na koji Grad uplaćuje programska sredstva za indirektne troškove usluge personalne asistencije. Od 15.5.2023. kad je Centar obavešten da zbog blokade računa ne može da koristi sredstva odobrena za stručni rad, i za svakodnevnu peer podršku i podršku u donošenju odluka 1 osobi, na poziv da se uključi 600-1000 donatora/ki u zajednici da zajedno obezbedimo 6 miliona din, odazvalo se nas preko 300 donacijama u iznosu od 200 do 42000 din.

Iznos pod blokadom tada je bio 5.975.134 din. Donirano je 506.917.45 din. Ukupan iznos blokade smanjen je za 344.847 din. Erste banka je na osnovnom računu zadržala između 66.494.61 i 73.635 din. internog prenosa sa računa za donacije, na koji je uplaćeno nekoliko donacija za smanjenje blokade, na osnovni 340-5350-79, i delom ovog iznosa naplatila svoje usluge i proviziju. U roku od 15 dana dobićemo odgovor banke da li svi iznosi uplaćeni na osnovni račun moraju da budu prijavljeni za izmirenje blokade, što i službenici/e banke i Narodne banke Srbije misle da treba. Takođe je do sada izostao i odgovor Grada Novog Sada, kome smo se 20.6. obratili predlozima kako se može sprečiti stvaranje novog duga i zamolili za zajedničko iznalaženje rešenja za pokrivanje duga nastalo tokom desetogodišnjeg projektnog sufinansiranja usluge.

Dnevna kamata 15.5-11.7. naplaćena je u iznosu 88.435,45-95.575,84 din. Znaćemo tačan iznos kad dobijemo objašnjenje od Erste banke da l će sve što je uplaćeno na osnovni račun biti prijavljeno Narodnoj banci ili Banka ima pravo da internim prenosima naplati svoje usluge koje su nesporni trošak i ulaze u ukupan iznos blokade.

Neophodno je da nastavimo s prikupljanjem sredstava dok se bokada ne otkloni, a krajnji rok je 29.9. s tim što dok se ovaj novac ne obezbedi ne možemo da koristimo sredstva odobrena za kancelariju, rad stručnog radnika, pružaoca peer podrške, knjigovodstvo i usluge zaštite na radu, a rezervnih nemamo. Doprinosi njih dvojice moraju da se plate do poslednjeg dana narednog meseca jer 15 dana nakon zakonskog roka za uplatu, nastupa nova blokada.

About the author: czuns

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.