DOPRINESIMO DOSTUPNOSTI USLUGE PERSONALNE ASISTENCIJE OSOBAMA SA INVALIDITETOM

Novi Sad, 30.9.2022.

Od 1. oktobra 2022. ne postoji mogućnost onlajn doniranja za kampanju. Donirano je 329.515 din. od kojih 4000,00 din. preko onlajn platforme za donacije Rekonstrukcija Ženski fond od ukupno 557000 din, koliko iznose troškovi za period jun-avgust, sa oktobrom ukupno 629.000,00 din.

Pozivamo vas da i nadalje donirate i podelite s drugima informaciju o mogućnosti ulaganja u ovu svrhu dok Град Нови Сад ne počne da pokriva troškove svih radnih prava personalnih asistenata/kinja i finansiranje asistencije bude obezbeđeno na osnovu procene potrebe za podrškom a ne stepena i vrste oštećenja/smanjenja sposobnosti.

Od 27.9. do 3.10.2022. resorna gradska uprava je u 2 navrata napisala Centru da organizacija rada asistenata/kinja, uključujući troškove proistekle iz radnog odnosa, nije u njenoj nadležnosti već samo naknada za uslugu po odobrenom broju sati, što je u neskladu sa Zakonom o radu i sugeriše na nespremnost za ravnopravnu podelu javnog posla. Centar je do 14.10. trebalo da uplati 130000 din. za 2 junska i 2 julska doprinosa asistentkinjama u Beogradu i Subotici. Poreska uprava je 20.10.2022. izdalsa rešenje za još 1 blokadu računa.

Možete donirati na račun Centra za donacije 340-11001286-31 kod Erste Bank AD uz pripadajuću proviziju.

About the author: czuns

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.