DVADESET DVE GODINE JE OD OSNIVANJA CENTRA

Danas je 22 godine od osnivanja Centra.

Uticao je na život i informisanost blizu 700 ljudi direktnom podrškom. Bezmalo toliko nas je zapošljavo i angažovao.

Inicirao je izradu 10 akcionih planova pristupačnosti u APV i Strategije pristupačnosti Grada Novog Sada 2012-18.

Pilotirao je uslugu personalne asistencije i doveo do njenog uvođenja u odluke o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada i Opštine Bačka Palanka.

Organizovao je pedagošku asistenciju i uslugu ličnog pratioca detetu do uvođenja ove usluge u Odluku o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada.

Objavio je tri knjige životnih priča osoba sa invaliditetom, 2 o predstavljanju invalidnosti u umetnosti i medijima, preveo 4 publikacije u oblasti pristupačnosti i objavio 2 priručnika o pravima osoba sa invaliditetom i snimio 3 filma o socijalnoj distanci prema osobama s invaloditetom, međusobnoj podršci i svom radu i zajedno s IK PROMETEJ objavio prevod romana MOJA LEVA NOGA Kristija Brauna, snimio CD U ŠKOLU JE POŠO DARKO s pesmama izvedenim i nastalim na muzičkim radionicama s grupom mladih članova Udruženja SUNCE.

Oranizovao je treninge i obuke osoba sa invaliditem, predstavnika/ca gradskih i pokrajinskih ustanova, UKC Vojvodine, MUP-a, gradskih odbora političkih stranaka, stručnjaka/kinja u oblasti athitekture, građevinarstva i urbanizma o pravima osoba s ìnvaliditetom i pristupačnosti.

Sada se suočava s posledicama blokade računa zbog nepotpunog finansiranja usluga koje pruža od 2008. i ako je ne otkloni, od februara nakon 15 godina i 3 meseca neće moći da organizuje uslugu personalne asistencije.

Za deblokadu treba da obezbedimo još 5.640.781 din. Možete donirati na osnovni račun 340-5350-79 ili iz inostranstva preko stranice kampanje.

About the author: czuns

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.