Centar ima 50 dana da otkloni blokadu, sve što je bilo u njegovoj mogućnosti da uradi za dostupnost usluge PA, uradio je

Sorry, this entry is only available in B/CG/H/S. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Poštovani/e,
Četiri bankovna računa Centra i podračun za programska sredstva koja Grad Novi Sad odobrava za indirektne troškove usluge personalne asistencije pod prinudnom su naplatom za iznos od 5.660.440 din, od čega je glavnica 4.021.542,92 din.
Da bi Grad mogao do kraja godine da uplati odobrena programska sredstva za period maj-decembar potrebno je da do 30.11. odblokiramo račune, a to je moguće samo donacijama na osnovni račun 340-5350-79.
O razlozima zbog kojih se Centar od 2017. kontinuirano suočava s blokadom računa, o tome šta smo preduzele/i informacije su dostupne na sajtu www.czuns.org.
Očekujemo da u narednih 10 dana Grad Novi Sad trajno reši finansiranje punog obima usluge personalne asistencije dvema osobama kojima je nužna do 200 sati nedeljno zbog rasporeda i poklapanja smena, a pokriva je 168 i u što skorijem roku ukloni kriterijum po kome osoba da bi stekla pravo na finansiranje asistencije iz budžeta Grada mora da ima prebivalište u Novom Sadu najmanje godinu dana, čime će prestati stvaranje duga na tekućem nivou.  Do odgovora od strane Grada, kojim bi optimalni nivo usluge od ovog meseca nadalje u potpunosti bio pokriven, Centar mora da nađe rešenje za dug nastao od 2011. do kraja prošle godine usled desetogodišnjeg projektnog i nakon toga nepotpunog finansiranja usluge budžetskim sredstvima i finansiranja asistencije prikupljanjem sredstava u zajednici za 5 osoba van NS jer drukčije, s obzirom na ograničavajuće kriterijume u čl. 99 državnog pravilnika i spornog o godinu dana prebivališta u članu 2 gradskog pravilnika drukčije nije moglo, a bez asistencije ne bi mogli.
Za mesec dana biće 15 godina kako Centar organizuje asistenciju, u aprilu je bilo 19 od prvog razgovora o njenom uvođenu u gradski sistem socijalne zaštite, što smo zbog neprimenjivanja načela pune participativnosti o onom što nas se tiče ostvarili tek u novembru 2019, i Grad uslugu namenski finansira od 2020, ali još uvek ne u punom obimu za osobe kojima je potrebna asistencija dveju osoba za podizanje, a ne mogu bez prisustva dveju osoba da koriste dizalicu ili neko drugo pomagalo, i još uvek, kao sve druge JLS sem cene po satu pružene usluge (neto + pripadajući doprinosi) ne pokriva nijedno drugo radno pravo.
Da bismo mogli od 2024. nesmetano da pružamo uslugu i da se zajedno sa svima koji za to budu zainteresovani usmerimo na puno finansiranje svih radnih prava direktnnih ptužalaca usluga socijalne zaštite, i izmenu državnog pravlnika o minimalnim standardima jer zbog ograničavajućih kriterijuma 85% osoba sa invaliditetom nema pravo na finansiranje asistencije, moramo prvo otkloniti blokadu i za to je Centru u najkraćem mogućrem roku potrebna podrška velikog broj ljudi koji će donirati i pozvati druge da doniraju da bismo zaustavili konstantno povećanje duga rastom kamate, koja je na dnevnom nivou između 1500 i 1700 din.
Zahvalna za svaki dosadašnji vid doprinosa kontinuitetu usluge u Novom Sadu, pozivam sve koji mogu sada da doprinesu da u narednih 50 dana uradimo sve što je u našoj moći da se blokada otkloni da ljudi u NS i u 2024. imaju izbor licenciranog pružaoca asistencije, što je za sada samo ovde moguće, a i ako je Centar nadalje i ne bude pružao da može da nastavi zasrupnički rad da pravo na nju i druge vidove podrške za samostalni život bude u skladu s preporukama Komiteta UN za prava osoba sa invaliditetom i međunarodnog pokreta za samostalni život, čiji je deo, jer je samo to sve ovo vreme ima za cilj i čim Grad nađe način za kontinuirano finansiranje celodnevne usluge osobama koje imaju potrebu za celodnevnom asistencijom i asistencijom dveju osoba prilikom podiizanja, što će biti ovog meseca rešeno i kad iz gradskog pravilnika ukloni ugrožavajuća odredba po kojoj su svi koji se presele u NS godinu dana bez podrške, uradil smo sve što je bilo moguće na lokalnom nivou za dostupnost uslge imajući u vidu restrikrivne državne minimalne standarde, čiju je promenu resorno Ministarstvo, svesno posledica, najavilo pre 2 godine, ali do toga još nije došlo.

mr Milica Mima Ružičić-Novković, predsednica

 Na portalima Kanal9  , Autonomija.info i 021.rs prenet je poziv Centra, i u listu Dnevnik od 11.10. s tim što su u članku izjave interpretirane, a ne izvorno prenete verovatno zbog toga što je novinar prvi put pisao o ovoj temi i još uvek položaj osoba sa invaliditetom doživljava kao izvor problema s kojima se suočavamo, umesto kao pitanje ljudskih prava čijom se punom primenom unapređuje život svih jer je asistencija po čl. 19 Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, organizovana u odnosu na procenu potreba i u optimalnom obimu, potencijalno pravo svake osobe..

About the author: czuns

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.