Deklaracije za spotove

Deklaracija radio spot
pdf document
Deklaracija TV spot