Godinšnjica od osnivanja Centra

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Na današnji dan, 29.1.2002, održana je osnivačka skupština Centra u sadašnjoj kancelariji u Jevrejskoj 20.

U međuvremenu Centar je pružio različite vidove podrške, uglavnom za samostalni život, za više od 700 ljudi, u poslednje 3 godine u njemu radi između 50 i 55 osoba godišnje, preko 250 ljudi od 2007. do danas zasnovalo je s njim radni odnos po ugovoru na određeno ili neodređeno vreme, približno toliko ljudi doprinelo je njegovom radu honorarno, na javnim radovima ili po ugovoru o delu. Najveći broj honorarno angažovanih bio je u vezi s obukama ili učešćem u stvaranju vizualnog identiteta i produkciji medijskog materijala, njegovom prevođenju ili prevođenju drugog sadržaja, koje je Centar objavio, među 20 naslova kojima je izdavač ili suizdavač u oblasti pristupačnosti, svedočenja o vremenu iz perspektrive žena, o položaju osoba sa invaliditetom, ravnopravnosti u javnom govoru, o životu u reziddencijalnom vidu podrške deci i mladima sa invaliditetom i njegovim posledicama.

Centru narednog meseca predstoji preseljenje i promena sedišta. U prethodnih 40 meseci usluga personalne asistencije, na njegovu inicijativu, nakon 9 godina projektnog sufinansiranja, uvedena je u Odluku o socijačnoj zaštiti Град Нови Сад 3 puta je od sredine 2020. menjan gradski pravilnik o finansiranju usluge personalne asistencije u ciilju definisanja uslova pod kojima odsoba može da koristi asistenciju duže od minimalnog državnog standarda nedeljno, što nije billo nužno jer svaka lokalna samouprava definiše spram potreba svog stanovništva i sredstava kojima raspolaže, svoj minimalni standard, ali Град Нови Сад, na inicijativu Centra, trenutno jedini u Srbiji omogućava optimallni obim uslug i samo još jedna odredba u vezi sa celodnevnom uslugom treba da se redefiniše kako bi u ovom delu prces bio u potpunosti završen, a to je da zbog rasporeda smena, slobodnog vremena i potrebe za asistencijom dveju osoba za svaki transfer, umesto načina računanja 24 sata x broj dana u mesecu treba da se predvidi podrška do 5 celih normi jer radna nedelja traje 40 sati.

Pored toga, gradski pravilnik treba da se uskladi sa Zakonom o radu u delu koji se tiče rada asistenata/kinja jer pravno lice za obavljanje pslova u sklopu svoje stalne, registrovane delatnosti n može da sklapa ugovor o delu, niti on ljudima koji asistiraju omogućava ostvarivanje drugih radnih prava sem staža, zarade i osnovnog zdravstvenog osiguranja dok ugovor traje. Centar asistenti/kinje, sem angažovanih na gradskom javnom radu ili ukoliko oni sami ne traže da to bude ugovor o delu) zapošljava po ugovoru o radu, ali se zbog toga što Grad ne pokriva redovne mesečne putne troškove, praznične dane sem kad ljudi tokom njih rade, naknade za godišnji odmor i bolovanje, na godišnjem nivou suočava s manjkom od blizu 4 miliona din, od čega mi koji koristimo uslugu participiramo ukupnim iznosom od 920 do 1,2 miliona din. godišnje.

Ove dve okolnosti stavljaju Centar u situaciju da ništa drugo, sem prikupljanja sredstava za stvke koje Grad ne pokriva, organizovanja i administriranja usluge, ne može da radi i u stalnoj je neizvesnosti da li će u zakonskom roku i iz kog izvora obezbediti sredstva koja nedostaju pošto su mu računi od 2017. pod prinudnom napllatom jer je Grad od 2010. projektno odoravao manje sredstava nego što je bilo potrebno, a 2014 i 2017. uslugu je sufinansirao do jula i do avgusta, a Centar je nije smeo prekidati trima osobama jer im je bez nje život ugrožen.

Takođe, u gradskom pravilniku sporna je odredba da osoba ima pravo na finansiranje usluge ukoliko ima prebivalište u Novom Sadu ne kraće od godinu dana, što ljude koji zbog studija, posla, angažovanja u sportu, kulturi ili nekoj drugoj delatnosti ili zbog spajanja porodice, dovodi u situaciju da godinu dana nemaju nikakvu podršku, a lokalna samouprava iz koje dođu i Grad Novi Sad ne sarađuju da se taj period premosti.

Očekujemo da ove godine Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izmeni Pravilnik o bližim uslovima i standardima pružanja usluga socijalne zaštite, pre svega kriterijume o tome ko ima pravo na uslugu po čl. 99 Pravilnika jer se pravo na njeno finansiranje još uvek odobrava u odnosu na stepen oštećenja, umesto po osnovu procene potreba za podrškom, odobrava se samo punoletnim, društveno aktivnim osobama, koje imaaju ostvareno pravo na uvećan dodatak za tuđu negu i pomoć i sposobnost samostalnog odlučivanja, što najveći broj osoba sa invaliditetom ostavlja bez mogućnosti korišćenja ove usluge, a način njenog finansiranja putem javnih nabavki ili formiranjem centara za uslugu socijalne zaštite ne omogućava korisnicima/ama izbor i mogućnost promene licencirang pružaoca usluge, što je sve u suprotnosti s Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom.

Centar je od februara 2018. do decembra 2022. organizovao uslugu jednoj, a od jula 2021. još jednoj osobi koja e zbog nižeg stepena oštećenja od 100% nemaju pravo na finansiranje asistencije po držanom pravilniku. Zbog svih ovih okolnosti i manjeg priliva doacija iz poslovnog sektora usled krize, za period jun 2020-decembar 2022. ima manjak od 2,8 miliona din, od čega, se 1,8 miliona din. odnosi na troškove asistencije u Novom Sadu, ostatak na Beograd, Sombor i Suboticu zbog restrikrivnih kriterijuma u državnom pravilniku u vezi s tim ko ima pravo na asistenciju i zbog toga što lokalne samouprave smatraju da se moraju pridržaati državnog minimuma u odobravanju maksimalno 40 sati usluge nedeljno, umesto da definišu svoj minimalni standard shodno potrebama stanovništva i novcu kojim raspolažu.

Od ovog iznosa još 115.300 din. treba da obezbedimo do 31.1. da bismo u roku vratili pozajmicu od 229.000 din, kojom je omogućeno da overimo zdravstvene kartice zaposlenih u Centru do marta ove godine, pošto su krajrm decembra i početkom januara dve najavljene donacije izostale.
Račun Centra za donacije je 340-11001266-31.

U ponedeljak, 30.1.2023. možete podržati Cetar kupovinom knjiga uživo i onlajn u Booka Store. Polovinu prometa 30.1. Knjižara će donirati Centru u okviru svoje akcije HUMANDAN.

About the author: czuns

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.