Ishodi rada Centra iz 2021. i šta nas očekuje u 2022.

Osamnaesta redovna sednica Skupštine Centra održana je korišćenjem Zoom aplikacije u četvrtak, 24.3.2022. uz učešće 12 od 14 članova/ica koji su se izjasnili o tome da će odlučivati o njegovom radu. Jednoglasno su usvojeni izveštaji o radu, finansijski izveštaj i izveštaj Nadzornog odbora za 2021. i Plan rada za 2022. u kojoj će prioritet biti uvođenje svih troškova radnog odnosa za personalne asistente/kinje i operativnih troškova usluge personalne asistencije u Pravilnik o bližim uslovima i kriterijumima za ostvarivanje prava na finansiranje usluge personalne asistencije iz Budžeta Grada Novog Sada i uticaj na druge gradove u kojima Centar trenutno organizuje asistenciju obezbeđivanjem donacija da revidiraju svoje minimalne standarde u skladu sa realnim potrebama stanovništva jer pojam minimalnog standarda (u ovom slučaju u pružanju usluga socijalne zaštite) podrazumeva da se ne sme obezbediti niži standard od onog što propisuje ratifikovani međunarodni ugovor, zakon ili podzakonski akt.
Do tada nastavljamo prikupljanje donacija jer za asistenciju u Somboru i Suboticu i za prvu slepu studentkinju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, kojoj je u avgustu 2021. Grad počeo da finansira asistenciju, imamo i dalje manjak od 960000 din. za 2021. i za nju, i 477000 din. za troškove asistencije njene i dveju osoba van Novog Sada iz 2018-20, koji su isplaćeni u 2020. i jednu neisplaćenu naknadu za godišnji odmora asistentu u Novom Sadu iz 2020.
Za ovu godinu obezbeđeno je 34.177.379,00 din. Trenutno 6 miliona dinara nedostaje za asistenciju dveju korisnica u Subotici i Somboru, jednog u Beogradu budući da su ovi gradovi odredili da je minimalni standard da osoba ima ostvareno pravo na uvećan dodatak za tuđu negu i pomoć i da se usluga može koristiti 20-40 sati nedeljno, za naknadu za godišnji odmor 27 asistenata/kinja u NS, troškove akreditovane obuke dela asistenata/kinja koji/e još nisu prošli kroz nju i decembarske operativne troškove usluge personalne asistencije i svakodnevne iskustvene podrške 1 osobi pošto ih je Grad odobrio do novembra.

   Računi na koje se mogu donirati sredstva su 340-11001286-31 (račun za donacije) i 340-5350-79 (glavni račun, koji je uz prinudne naplate za period 2011-17, zbog projektnog finansiranja personalne asistencije, pod prinudnom naplatom po četiri rešenja Poreske uprave za doprinose u periodu jul-decembar 2021. za asistentkinju studentkinje Medicinskog fakulteta u NS i asistentkinja van Novog Sada.
Neophodna nam je zajedničko delovanje da se ova sredstva obezbede i usluga van Novog Sada ne prekine dok gradovi u kojima osobe kojima je Centar organizuje ne promene svoje minimalne standarde.
Uputili smo Republičkoj inspekciji za socijalnu zaštitu predlog da pošalje svim gradovima i opštinama tumačenje pojma minimalni standard kad je u pitanju pružanje usluga socijalne zaštite. Telefonom nam je rečeno da je jedini kriterijum koji za uslugu personalne asistencije treba da se poštuje jeste da se ona odobrava punoletnim osobama. Sve ostale standarde i kriterijume gradovi i opštine mogu da definišu u skladu s potrebama svog stanovništva, a ne smeju biti niži od minimalnih državnih. Gradu Novom Sadu ostalo je da u svoj Pravilnik o bližim uslovima i kriterijumima za ostvarivanje prava na finansiranje PA definiše cenu usluge koja će obuhvatiti finansiranje svih elemenata rada po ugovoru o radu jer je u pitanju stalna delatnost i način finansiranja operativnih troškova usluge u skladu sa državnim Pravilnikom o licenciranju usluga socijalne zaštite. Ostalim gradovima i opštinama, koje u svojim odlukama o socijalnoj zaštiti, a ima ih manje od 30, imaju uslugu PA predstoji usklađivanje gradskih/opštinskih standarda sa stvarnim potrebama stanovništva pre svega da se umesto stepena oštećenja pri proceni vrste i nivoa podrške u obzir uzme nivo potreba i način funkcionisanja osobe. Iskustvo Centra je da je većini osoba asistencija potrebna minimalno 60 sati nedeljno da bismo mogli/e jednako da funkcioišemo vikendom i praznicima kao radnm danima, što neophodnosti dolaska asistenata/kinja više od 2 puta dnevno podrazumeva angažovanje minimalno dveju osoba nedeljno zbog organizacije smena, odmora i zamene.

About the author: czuns

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.