Radni sastanak o obavezi zapošljavanja osoba sa invaliditetom u javnom sektoru u APV

Sorry, this entry is only available in B/CG/H/S. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Povodom inicijative Centra da Vlada APV doprinese poštovanju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom u javnom sektoru, danas je održan sastanak s mr Pavlom Počučom, pomoćnikom Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam.

Budući da zabrana zapošljavanja u javnom sektoru bezmalo dve godine ne važi za osobe sa invaliditetom, pored navedenog u Saopštenju Sekretarijata //www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/pocetna1/83-vesti-latinica1/974-zamenik-mr-pavle-pocuc-u-radnoj-poseti-centru-ziveti-uspravno-novi-sad, dogovoreno je da resorni sekretarijat Vladi APV uputi predlog kako da direktni i indirektni korisnici pokrajinskog budžeta omoguće zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i da lokalnim samoupravama u APV uputi preporuku za isppunjavanje obaveze zapošljavanja, umesto plaćanja penala i usmeravanja novca ka zaštićenim oblicima rada i radnim centrima, usmere na direktno zapošljavanje u ustanovama čiji su osnivač opštine i gradovi.

Ova inicijativa proistekla je na osnovu zaključnih zapažanja Komiteta UN o pravima osoba sa invaliditetom na izveštaj države o sprovođenju Međunarodne konvwncije o pravima osoba sa invaliditetom i alternativni izveštaj koji su podnele organizacije: //www.noois.rs/dokumenta-publikacije/medjunarodni-propisi/122-konvencija-un-o-pravima-osi/225-zakljucna-zapazanja-komiteta-za-prava-osoba-sa-invaliditetom
Njen direktan povod jeste to što od momenta kada je prestala da važi zabrana obaveze zapošljavanja osobasa sa invaliditetom u javnom sektoru, na području APV bezmalo se ništa nije promenilo. Fokus je i dalje na podsticajnim merama usmerenim prevashodno na zapošljavanje u privatnom sektoru privremenim ugovorima ili ugovorima koji omogućavaju zaradu manju od minimalne i traju kraće od godinu dana.

U vezi sa čl. 27 koji definiše obaveze država potpisnica u vezi sa pravom na rad navedeno je sledeće:
– procena radne sposobnosti još uvek je prevashodno medicinska
– osobama sa invaliditetom nie omogućeno da pokrenu svoj reprezentativni sindikst (polazeći pre svega od broja zaposlenih
– podsticajne mere za zapošljavanje nisu delotvorne,
još uvek je velika usmerenost ka radnim centrima i drugim zaštićenim vidovima rada.

Sastanku su nenajavljeno uz poziv Sekretarijata, prisustvovale novinarke radija i televizije Javnog servisa Vojvodine, što nijre bilo neophodno jer Centar se obraća medijima samo kad nešto konkretno uradi, a cilj ovog sastanka bio je dogovor o konkretnim koracima. S druge strane zbog odnosa države prema ulozi javnog servisa i slobodi medija, Centar kao organizacija koja radi na ostvarivanju prava na izbor, ne sarađuje s javnim servisima.

About the author: czuns