Saopštenje za javnost: osamnaest godina ideje ŽIVETI USPRAVNO u Novom Sadu i šesnaesta godišnjica od osnivanja Centra

Sorry, this entry is only available in B/CG/H/S. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Centar „ŽIVETI USPRAVNO“ osnovan je na današnji dan 2002. u okviru Programa za psihosocijalnu podršku osobama s invaliditetom francuske humanitarne organizacije „HANDICAP INTERNATIONAL“ koja je 19. septembra 2000. otvorila savetovalište u Novom Sadu.

S obzirom na to i da je novembra 2000, prvi put u Novom Sadu angažovana personalna asistentkinja, da je 26. decembra, na inicijativu članova tima Savetovališta i moju osnovano „Novosadsko udriženje studenata sa invaliditetom“, da je 2003. sproveo prvo istraživanje o socijalnoj distanci Novosađana/ki prema građanima/kama s invaliditetom i da je 8. novembra 2008. započeo organizaciju usluge personalne asistencije za troje studenata uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, Centar će ove godine sumirati svoj dosadašnji rad dokumentarnim filmom o iskustvima osoba koje su, ili su bile upućene na njega i objvljivanjem informacija od značaja za stvaranje preduslova za samostalni život i jednakost svih u javnom govoru, što su osnovne teme s kojima je ideja življenja uspravno prisutna u Novom Sadu.

Ovogodišnji fokus rada Centra biće utvrđivanje stvarnih potreba za uslugom personalne asistencije među Novosađanima/kama. U skladu sa razmenjenim informacijama i obostranoj spoznaji važnosti usluge očekujemo veće učešće Grada Novog Sada u njenom finansiranju. Prošle godine koristile smo je samo nas četiri, Grad je pokrio troškove do septembra. Oktobarska i novenbarska plata zaposlenima na pružanju usluge personalne asistencije i iskustvene podrške isplaćene su 14. februara 2018. zahvaljujući delu ovogodišnje podrške „Rekonstrukcije ženskog fonda“, Prikupljamo sredstva za ostatak između ostalog i kroz kampanju na platformi //www.generosity.com/community-fundraising/pa-service-in-novi-sadi//youtu.be/SFfDton6C5I, Istovremeno radimo na prikupljanju dodatnih sredstava za ovu godinu pošto bi prekidanje pune asistencije za korisnice kojima je neophodna 16 ili 24 sata jer bi smanjenje broja neophodnih sati ugrozilo život njih triju i majki dveju od njih. Sem iznosa koji je odobrila „Rekonstrukcija ženski fond“, nivo učešća Grada i drugih donatora u njenom finansiranju još uvek nije poznat. Nadamo se da će ovo biti poslednja godina neizvesnosti s obzirom na preporuke Komiteta za praćenje sprovođenja Međunarodne konvencije o pravima osoba sa invaliditetom //www.noois.rs/dokumenta-publikacije/publikacije/269-opsti-komentar-br-5-komiteta-za-prava-osoba-sa-invaliditetom-clan-19-samostalan-zivot-i-ukljucivanje-u-zajednicu, na to da se većina gradova koji uslugu finansiraju ove godine opredelila za direktno umesto projektnog finansiranja, a pre svega s obzirom na strukturu sadašnjih i potencijalnih korisnika/ca u Novom Sadu.

Centar se, kao poslodavac i samozastupnička organizacija prošle godine kroz iskustva osoba koje su (bile) na njega upućene suočio sa nekolikim aspektima kršenja čl. 27 Međunarodne konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, pre svega u delu koji se tiče procene radne sposobnosti, i toga da se osobe s invaliditetom zapošljavaju po osnovu statusa osobe s invaliditetom, umesto po struci/stručnosti/kompetencijama ili radnim učinkom.

Budući da je u toku nekoliko javnih poziva kao mera podsticaja zapošljavanja osoba s invaliditetom, kao i javni pozivi NSZ i gradski za obavljane stručne prakse i prvo zapošljavanje, koristimo ovu priliku, da pozovemo poslodavce, pre svega pokrajinske, gradske i opštinske ustanove u APV da omogućavanjem prvog zapošljavanja i stručne prakse osobama s invaliditetom odgovarajućih struka omoguće njihovo upoznavanje sa funkcionisanjem javnog sektora i kroz radnu praksu i dalje potencijalno zapošljavanje ne bi li se omogućila puna primena principa NIŠTA O NAMA BEZ NAS na kome se zasnivaju obaveze država potpisnica proistekle iz čl. 4 Konvencije. Zabrana zapošljavanja u javnom sektoru ne važi za osobe s invaliditetom već duže od godinu dana. Promena u strukturi zaposlenih gotovo da i nema. Stoga je Centar uputio ovim povodom preporuku u avgustu i oktobru prošle godine da se zakonska obaveza zapošljavanja osoba s invaliditetom u ustanovama koje su direktni i indirektni korisnici pokrajinskog budžeta primenjuje u punoj meri. Sem sastanka s predstavnicima/ama Kancelarije Pokrajinskog zaštitnika građana i njegove inicijative da Skupština APV otvori ovu temu, do sada nije bilo nikakve reakcije. U međuvremenu priličan broj osoba s invaliditetom, bezmalo svi koji su se u poslednjih nekoliko godina u vezi s pitanjem zapošljavanja obraćali Centru, 4 meseca godišnje, bez obzira na stručnu spremu, znanje i dosadašnju praksu rade 4-6 meseci godišnje na javnim radovima po ugovoru o privremeno-povremenim poslovima.

Oktobra 2017. Centar je definisao novu misiju koja glasi: „Na temeljima pokreta za ljudska/građanska prava doprinosimo stvaranju preduslova za samostalni život i puno društveno učešće građana/ki zajedničkim stvaranjem usluga u zajednici na iskustvenoj odnosno vršnjačkoj osnovi”. Pred nama je godina u kojoj mnogo toga na polju ostvarivanja ljudskih i uže socijalnih prava može i treba da se unpredi, jer postoje domaći i međunarodni mehanizmi, uslovi i znanje za to. Potrudićemo se da urađeno u godini u kojoj se obeležava 70 godina od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima doprinese punoj primeni dokumenata u sferi ljudskih prava koje je država potpisala, jer je to jedini način za stvarnu promenu prilika u kojima većina ljudi danas živi uz preduslov punog učešća svih u procesima koji se tiču života svakog/e od nas.

Predsednica Centra

mr Milica Mima Ružičić-Novković

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About the author: czuns