SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVODOM MEDJUNARODNOG DANA OSOBA SA INVALIDITETOM

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

„Godišnje obeležavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom ustanovljeno je rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 47/3, 1992. godine. Cilj je promovisanje prava i dobrobiti osoba sa invaliditetom u svim sferama društva i razvoja i podizanje svesti o situaciji osoba sa invaliditetom u svim aspektima političkog, socijalnog, ekonomskog i kulturnog života.
Na temeljima decenijskog rada UN-a u oblasti invalidnosti, Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, koja je usvojena 2006. godine, dodatno je unapredila prava i dobrobit osoba sa invaliditetom kroz primenu Agende za održivi razvoj do 2030. godine i drugih međunarodnih okvira za razvoj, kao što su Senda i okvir za smanjenje rizika od katastrofa, Povelja o uključivanju osoba sa invaliditetom u humanitarne akcije, Nova urbanistička agenda i Adis Ababa akcioni plan za finansiranje razvoja.

Tema ovogodišnjeg međunarodnog dana osoba sa invaliditetom je Transformacija ka održivom i prilagodljivom društvu za sve.

Agenda 2030. obavezuje se da nikoga ne ostavlja izvan društvenih tokova. Osobe sa invaliditetom, kao uživaoci i nosioci promena, mogu pratiti proces ka inkluzivnom i održivom razvoju i promovisati prilagodljivo društvo za sve, uključujući i kontekst smanjenja rizika od katastrofa i humanitarne akcije i urbani razvoj. Vlade, osobe sa invaliditetom i organizacije koje ih predstavljaju, akademske institucije i privatni sektor treba da rade timski kako bi ostvarili ciljeve održivog razvoja.“
Preuzeto sa sajta UN-a

//www.un.org/development/desa/disabilities/news/news/international-day-of-persons-with-disabilities-idpd-3-december-2017.html i prevedeno.

Centar “Živeti uspravno“ ove godine obeležava 15 godina od svog osnivanja. Istoimeno savetovalište iz koga je proistekao, organizovalo je prvo javno obeležavanje ovog dana u Novom Sadu. U međuvremenu, Grad Novi Sad i Vlada APV počeli su da ga obeležavaju različitim manifestacijama i podrškom manifestacijama organizacija osoba sa invaliditetom, protiv čega se Centar 2011. zvanično pobunio u slučaju Grada Novog Sada pošto su svečanosti pretvorene u slavlje i nemaju razvojni karakter niti donose osvrt na urađeno i služe planiranju za sledeće, što ovaj period godine omogućava. Trećeg decembra 1982. usvojen je Svetski program akcija za osobe sa invaliditetom, što je prvi međunarodni pravni dokument u ovoj oblasti.Otuda je ovaj dan izabran za Međunarodni da osoba sa invaliditetom
On se ove godine u Novom Sadu obeležava u Svečanoj Sali Gradske kuće na prvom spratu do koje osobe koje se otežno kreću ili koriste kolica ne mogu da se popnu bez asistencije jer u zgradi Gradske kuće postoji samo pokretna platforma pomoću koje se korisnici/e kolica mogu popeti do nivoa prizemlja, namenjena prevashodno korišćenju šalter sale.

Uz predlog da se nadalje za obeležavanje ovog dana koristi hol Gradske kuće ili Tribina mladih Kulturnog centra Grada, budući da zgrada Kulturnog centra bezmalo zadovoljava sve standarde pristupačnosti, i to na taj način što će se razmenjivati informacije o tome šta je urađeno i šta treba da se uradi u vezi sa primenom zakonskog okvira u ovoj oblasti i Međunarodne konvencije o pravima osoba sa invaliditetom međubkojima lokalna samouprava ima najviše nadležnosti u primeni čl. 4 koji se odnosi na učešće osoba sa invaliditetom u svemu što se na nas odnosi, čl. 9 koji se odnosi na pristupačnost, ćl. 19 koji definiše pravo na život u zajednici i na personalnu asistenciju koja ga omogućava, čl. 24 koji se odnosi na obrazovanje prevashodno u opremanju obrazovnih ustanova i obezbeđivanju asistencije do nje i u njima, čl 27 koji se odnosi na zapošljavanje, tako što će, uz postojeće relativno uspešne afirmativne mere Uprave za privredu, u punoj meri primenjivati obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom u ustanovama i preduzećima čiji je osnivač pošto se zabrana zapošljavanja u javnom sektoru ne odnosi na osobe sa invaliditetom.
U ovom trenutku, pored pristupačnosti koja je preduslov za samostalnost i bezbednost svih građana/ki, prioritet predstavljaju efikasno obezbeđivanje usluge ličnog pratioca detetu i učeniku za koji Grad obezbeđuje sredstva od 2013, ali je prevashodno usmerava ka specijalnoj školi, čime se usporava proces inkluzije, za prevođenje na znakovni jezik, za koji su prvi put, posle dužeg vremena od strane Grada odobrena direktna sredstva, što pozdravljamo i što treba nastaviti u većem iznosu od ovogodišnjeg, i za uslugu personalne asistencije odraslim društveno aktivnim osobama sa invaliditetom, koje, u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, imaju pravo da je koriste, a koja će vremenom neminovno postati pravo svake osobe garantovano Zakonom.

Centar organizuje uslugu personalne asistencije od .2008. organizuje i od 2014. ima licencu resornog ministarstva za to. Grad Novi Sad sufinansira uslugu od 2009. kroz konkurs za projekte organizacija civilnog društva koje organizuju usluge socijalne zaštite od interesa za Grad. Na godišnjem nivou potrebno je 20 miliona dinara (0,1% godišnjeg gradskog budžeta) za angažovanje 40 asistenata/kinja da bi svi, kojima je u ovom trenutku po nacionalnim standardima to bilo potrebno, imali uslugu. Grad je ove godine odobrio iznos od 3,8 miliona dinara Da bi se pokrili svi troškovi za period oktobar-decembar 2017. Za trenutnih petoro korisnika potrebno je da obezbedimo iznos od 1,9 miliona dinara. Na donatorskom skupu održanom 28.11. u Kulturnom centru Grada Hor „Sv. Stefan Dečanski“ poklonio je Centru sredstva u iznosu od 80.000,00 dinara, prikupljena na koncert povodom 30 godina od osnivanja Hora, na događajima koji su mu prethodili u Firchie Think Tank Studiju i na koncertima folklornog društva „Sonja Marinković“ i povodom pola veka od osnivanja Grupe „Cvrčak i mrav“ i ličnim donacijama pojedinaca prikupljeno je preko 100.000,00 dinara.

Pored personalne asistencije Centar kontinuirani organizuje iskustvenu podršku koju trenutno pružamo nas čestoro. Za nju se ove godine obratilo 30 osoba, 27 osoba, među kojima 13 osoba sa invaliditetom bilo je ove godine zaposleno pri Centru, 13 još uvek rade, dvema je, posredovanjem pružena podrška za stručnu praksu i zapošljavanje u javnom sektoru.

Centar je ove godine u suizdavaštvu sa Ženskim studijama i istraživanjima, Centrom za samostalni život osoba sa invaliditetom i IK „Futura publikacije“ objavio knjigu „Izboriti se za izbor: životna priča Gordane Rajkov“ uz podršku pokrajinskih sekretarijata za nauku i kulturu, uz podršku Projekta tehičke pomoći organizacijama civilnog društva u Srbiji, započeo je proces trogodišnjeg strateškog planiranja, obučio deo zaposlenih upravljanju organizacijom i prikupljanju sredstava, u sklopu pripreme za donatorski skup preveo film o nastanku pokreta i Organizacije za samostalni život Norveške i video snimak delova govora osnivača međunarodnog pokreta osoba sa invaliditetom „Ed Roberts – njegove reči, njegove vizije“, koji će do kraja ovog meseca biti dostupni na Internetu, video pod nazivom „Samostalni život znači“ Organizacije za samostalni život Grčke //www.youtube.com/watch?v=rPzy0M5su_k&t=27s, napravio je video izložbu misli i poruka nosilaca i osnivača/ica međunarodnog pokreta za samostalni život //www.youtube.com/watch?v=PxXxeGqH0Xc&feature=youtu.be.

Budući da niko od predstavnika/ca Grada nije prisustvovao donatorskom skupu, u petak 1. decembra uputili smo pismo gradonačelniku, resornom članu Gradskog veća, v.d. načelnika/ce Gradske uprave za socijalnu zaštitu i koordintorki Gradske Kancelarije za osobe sa invaliditetom s pozivom na hitan sastanak u vezi sa izmenom Odluke o socijalnoj zaštiti Grada kojom bi usluga personalne asistencije bila prepoznata i formalno omogućilo njeno finansiranje s linije 472, pošto se projektnim (s linije 481) ne može obezbediti njen kontinuitet. Pismo za podršku procesu izmene odluke uputili smo šefovima/cama odborničkih grupa u Skupštini Grada Novog Sada, odnosno predsednici Odbora za osobe za invaliditetom pri Gradskom odboru Demokratske stranke, koja je odbornica u Skupštini Grada, koja ima lično iskustvo u korišćenju personalne asistencije i među prvih je troje korisnika/ca na listi čekanja kojima je ova usluga neophodna. Obratili smo se pismom i svim dosadašnim donatorima Centra iz poslovnog sektora s pozivom da doprinesu tome da se usluga održi jer je njen izostanak ugrožavajući po život osoba kojima je potrebna i neretko članova njihovih porodica, naročito onih čiji su roditelji stariji od 60 godina

U utorak, 5. decembra, s početkom u 20 h učenici/e Muzičke škole „Isidor Bajić“ održaće koncert podrške Akciji „0,1%“ na Tribini mladih Kulturnog Centra Grada. Prihod je namenjen personalnoj asistenciji. Koristimo priliku da pozovemo sugrađane/ke da dođu. Povod je lep, a podrška u ovom trenutku neophodna

About the author: czuns