Saopštenje za javnost povodom osamnaest godina od otvaranja savetovališta iz koga je proistekao Centar “Živeti uspravno”

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

U okviru svog Programa za psihosocijalnu podršku osobama s invaliditetom francuska humanitarna organizacije „HANDICAP INTERNATIONAL“, 19. septembra 2000. otvorila je savetovalište u Novom Sadu, iz koga je osamnaest meseci kasnije nastao Centar kao samostalna organizacija. Tim povodom pitali smo ljude koji su (bili)  upuućeni na Centar šta im znači saradnja s njim I koja je uloga Centra u zajednici. Jutros je objavljen spot //www.youtube.com/watch?v=ddWRlFCSPBo&feature=youtu.be

Dosadašnji rad Centra obeležili su sledeći projekti i aktivnosti:

  1. Psiho-socijalno savetovvalište, kome se do 2003. obratilo preko 500 korisnika/ca i koje je, pored savetodavnog rada, za svrhu imalo obuku i informisanje pojedinaca I organizacija u cilju njihovog umrežavanja, jačanja pokreta i saradnju sa drugim organizacijama I gradskim ustanovama s obzirom da je pitanje položaja osoba sa invaliditetom međusektorsko pitanje.
  2. Period od 2003. do sada karakteriše saradnja s javnošću, medijima, izdavačka delatnost, organizacija obuka u cilju ujednačavanja početnog znanja građana/ki, ustanova, političkih stranaka i drugih aktera o položaju osoba sa invaliditetom. U oba ova segmenta postignut je delimičan rezultaat pošto ova tema nije u užem polju interesovanja često ni samih osoba koje imaju lično iskustvo.
  3. Od oktobra 2007. do februara 2014. u okviru Programa za pristupačnost (su)organizovano je nekoliko međunarodnih stručnnih skupivaa s temom opšte pristupačnosti, turizma I saobraćajaa, inicirano je 11 lokalnih akcionih planva pristupačnosti u APV I Strategija pristupaačnosti Grada Novog Sada, koja ove godine ističe. Tim ovog programa uspostavio je saradnju sa domsćim I evropskim organizacijama I ustanovama kojima je pristupačnost u užem polju delovanja, uključujući učešće u donošenju propisa u tom period. Program je 2014. Ugašen iz finansijskih razloga.
  4. Novembra 2008. započelo je pilotiranje servisa personalne asistencije za troje studenata, a od 2009. Uz podršku resorne gradske uprrave za desetoro punoletnih društveno aktivnih Novosađana/ki sa invaliditetom. Zbog nepromenjenog nivoa finansiranja I nivoa potrebe za uslugom od avgusta 2014 do decembra  koristile smo ga samo nas 4. Ove godine Grad Novi Sad kroz dva godišnja konkursa u oblasti socijalne zaštite I kroz konkurrs ua jacvne radove izdvojio je 7,7 miliona dinara, zahvaljujući čemu trenutno uslugu koristimo nas 12, a nakon završretka procedure za tekući konkurs u sferi socijalne zaštite koristićemo je nas 16-20. Očekujemo da će prvi konkurs za narednu godinu biti u novembru I da prvi put otkako Centar orgganizuje ovu uslugu kašnjenje odobrenih sredstava neće biti duže od 60 dana na početku 2019. Od juna 2014. Centar ima petogodišnju licencu resornog ministarstva za pružanje ove usluge.
  5. Od 2008. do 2013. pilotirao je servis prevoza od vratta za učenike, studente i zaposlene osobe sa invaliditetom, što je rezultiralo dispečarskom službom prvobitno pri Forumu mladih sa invaliditetom (na predlog Centra). Sada kupljena vozila koristi SOŠO MILAN PETROVIĆ za svoje potrebe, što je problematično jer je veći deo sredstava za ovu uslugu usmeren s budžetske linije 481 koja je namenjena finansiranju aktivnosti udruženja, sportskih, političkih, verskih organizacija i medija.

Ove dve usluge ne bismo mogli kontinuirano da organizujemo bez finansijskog doprinosa poslovnog sektora, pojedinaca, crkava, javnih preduzeća, fondacija I bez saradnje sa drugim organizacijama civilnog društva I medijima. Ove godine, upravo zahvaljujući različitim građanskim akcijama kroz kampanju prikupljanja sredstava na sajtu www.donacije.rsobezbeđen je deo sredstava za personalnu asistenciju trima koleginicama iz NoVog Sada, kolegi iz Martonoša I koleginici iz Subotice.

  1. U saradnji sa UNICEF-om, Centar i Novvosadsko udruženje studenata sa invaliditetom organizovali su prvu vršnjačku obuku u kojoj su učestvovali mladi sa invaliditetom i mladi koji to nisu u oblasti prava deteta, invalidnosti, zaštite reprodutivnog zdravlja, prevencije bolesti zavisnosti i trgovine ljudima. Nakon usvajanja Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, marta 2010. pokrenuto je prvo u Srbiji iskustveno (peer) savetovalište isprva za decu i mlade sa invaliditetom, naše roditelje I staratelje. Danas mu se obraćaju svi. Do sada je imao preko 320 korisnika/ca, od kojih je minimalno 10% danas aktivno u različitim sferama.

S tim u veti od misije stvaranja okruženja u kome će biti poštovana ljudska prava i primenjivati Međunarodna konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, Centar je aeptembra prošle godine odlučio da radi na stvaranju uslova za samostalni život svih građana/ki na temeljima svih delova pokreta za građanska prava.

Iskustvena podrška koja je najvećim delom uticala na promene životnih prilika ljudi pokazala je neophodnost sinkretičkog delovanja na polju ostvarivanja i unapređenja građanskih prava na akademskom (istraživačkom) i aktivističkom nivou i u direktnom pružanju usluga. Ako ih budemo celovito prepoznavali, promovisali I premenjivali, stvorićemo društvo koje očekuje pun učina svoj članove/ce, što je došlo na red u kontekstu civilizacijskog razvoja.

Pozivamo zainteresovane za posao personalnog asistenta/kinje da se u naredne dve nedelje jave Centru u periodu od 12 do 15h. Svi podaci dostupni su na /zaposljavamo-3/.

Predsednica Centra,

mr Milica Mima Ružičić-Novković.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About the author: czuns