Statute and internal documents

word documentpdf document
Informator o usluzi PA za 2024 Centra ŽIVETI USPRAVNO
word documentpdf document
Standardi rada centra “ŽIVETI USPRAVNO”
word documentpdf document
Pravilnik o radu centra “ŽIVETI USPRAVNO”
word documentpdf document
Pravilnik o organizaciji i načinu rada centra “ŽIVETI USPRAVNO”
word documentpdf document
Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu centra „ŽIVETI USPRAVNO“
word documentpdf document
Rešenje o licenci za pružanje usluge personalne asistencije osobama sa invaliditetom
word documentpdf document
Statut centra “ŽIVETI USPRAVNO”
word documentpdf document
Zaključak o ispravci rešenja za pružanje usluge personalne asistencije osobama sa invaliditetom