Stav Centra u vezi sa Konkursom Grada Novog Sada za finansiranje i sufinansiranje programa u oblasti socijalne zaštite od interesa za Grad koje sprovode udruženja građana

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Grad Novi Sad raspisao je 22.02. javni konkurs  za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada realizaciju programa udruženja građana u oblasti socijalne zaštite koji su od interesa za Grad, za 2018. godinu za sredstva u iznosu od 50 miliona dinara, od čega je 6.150.000,00 dinara predviđeno za “programe podrške za samostalni život u društvu osoba sa invaliditetom”. Ovo je prvi konkurs kojim je unapred definisano koliko će sredstava biti opredeljeno za koju namenu, samim tim koliko če biti namenjeno samostalnom životu

Zabrinjava to što je ovaj segment namenjen programima, a ne nužno uslugama, što može dovesti do toga da pružena usluga bude nižeg kvaliteta ili proceduralno na nižem nivou od onog koji je predviđenim minimalnim standardima koje je Vlada Republike Srbije usvojila 22. maja 2013. Usluge iz oblasti navedenik konkursom, naročito dnevne, usluge za samostalni život i usluge namenjene deci neophodne su stalno. Unapređivanje njihovog kvaliteta i usklađivanje sa državnim i međunarodnim standardima neophodni su da bi se izbeglo ugrožavanje bilo koje od uključenih strana, čemu je Centar, u vezi sa čim kao samozastupnička, korisnička organizacija i kao pružalac usluge ima destogodišnje iskustvo pretočeno u izveštaje i o kome u svakom trenutku može da svedoči.

Više na: //www.noois.rs/dokumenta-publikacije/publikacije/269-opsti-komentar-br-5-komiteta-za-prava-osoba-sa-invaliditetom-clan-19-samostalan-zivot-i-ukljucivanje-u-zajednicu

About the author: czuns