Zapošljavamo

Zapošljavamo 3 osobe sa invaliditetom (2 sa srednjim i jednu sa visokim obrazovanjem) po ugovoru o privremeno-povremenim poslovima na poslovima pružanja iskustvene podrške od 1. juna do 30. septembra.

Kandidati/kinje se mogu javiti na broj 021/424-291 ili lično do 16. maja radnim danom u periodu od 10 do 15h.

About the author: czuns