Žene i devojčice sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama: višestruka diskriminacija i nasilje

Prisustvovali smo obuci o prepoznavanju zlostavljanja nad ženama sa invaliditetom koje žive u ustanovama.

Prilično su zabrinjavajući i njen povod i njen ishod. Smatramo da je neophodna hitna zajednička inicijativa za stvaranje alternative i razvijanje različitih vidova asistenmcija na šta nas obavezuje član 19 Međunarodne konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Znanje i literatura postoje, vreme je za delovanje. U ovom trenutku 18000 žena i muškaraca živi u ustanovama ličeni slobode izbore, većina bez poslovne sposobnosti koja im je oduzeta bez predočavanja posledica pod velom najboljeg interesa čiju procenu prave neki drugi ljudi, a ne osoba čiji je život u pitanju.

Videti i: //www.mdri-s.org/saopstenja/zene-i-devojcice-sa-invaliditetom-u-rezidencijalnim-ustanovama-visestruka-diskriminacija-i-nasilje/

About the author: tatasajta