FOKUS OVOGODIŠNJEG RADA CENTRA NA PRIKUPLJANJU SREDSTAVA DA SE DUG NASTAO USLED NEPOTPUNOG FINANSIRANJA USLUGA KOJE JE U NOVOM SADU INICIRAO OTKLONI

Od 1. februara uslugu personalne asistencije u organizaciji Centra, preliminarno donatorskim sredstvima dok se blokada ne otkloni, koristi samo inicijatorka uvođenja ove usluge u sistem socijalne zaštite. Kako budžetska sredstva za pomoć u slučaju bolesti i invalidnosti podležu blokadi, nismo u mogućnosti da do deblokade primamo namenska sredstva za uslugu personalne asistencije, niti dotacije iz Budžeta.

Ostalih 17 korisnika/ca opredelilo se za 1 od druga 2 licencirana pružaoca u Novom Sadu, a fokus rada Centra u naredna 2 meseca i njegovog preostalog četvoročlanog užeg tima i osmočlane Skupštine jeste deblokada za koju treba da obezbedimo još 5.646.400 din, od kojih je glavnica 3.898.494,20din.

Grad neće moći da uplati Centru odobrenih 2,2 miliona din, od kojih 1.930.000 din. za stručni rad i knjigovodstvene troškove za maj-decembar i rad pružaoca svakodnevne peer podrške za maj-oktobar 2023. mora da se isplati do kraja februara, a Grad ih ne može uplatiti i nakon deblokade jer je istekla godina za koju su odobrena.

Smanjili smo od maja glavnicu za nepunih 500.000 din, kamata je naplaćena s blizu 400.000 din. Jedini način da se ona zaustavi jeste da se u kratkom roku obezbedi sav preostali iznos pod blokadom.

Pozivamo vas da i u toku februara donirate na osnovni račun Centra 340-5350-79, s koga se izmiruje blokada ili na stranici kampanje.

Ako otklonimo blokadu u februaru, Grad i Opština Bačka Palanka nesmetano će moći da uplate novac za rad osmoro asistenata/kinja u januaru 6 korisnica koje su koristile asistenciju u njegovoj organizaciji i da nastavi s njenim pružanjem. Zato ĵe važno da hitno uradimo sve što je moguće da se Centar više ne suočava s finansijskim izazovima.

Nastavljamo s pružanjem peer podrške svima koji se za nju obrate ì organizovanjem podrške u donošenju odluka devojci koja je od maja 2022. u kontinuitetu koristi.

U martu ćemo objaviti izveštaj za 2023.

Hvala svima na svemu što smo zajedno uradile/i za dobro svih.

 

About the author: czuns

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.