INFORMACIJA ZA ČLANOVE/ICE, ZAPOSLENE, SARADNIKE/CE:

Poštovani/e, dragi/e,

Želimo da se podsetimo na aktivnosti koje su u okviru Centra ŽIVETI USPRAVNO ili uz njegovo učešće sprovedene. Sačinili smo upitnik namenjen ličnoj proceni u odnosu na Centrov doprinos životnim prilikama nas koji smo u njemu do sada radili ili sa njim sarađivali i njegovom društvenom doprinosu.

Nalazi i predlozi proistekli iz upitnika biće predstavljeni na skupštini Centra 31. avgusta 2017. i u biltenu koji će biti štampan povodom 15 godina od njegovog osnivanja.

Link je //czu.typeform.com/to/p0AjBQ

About the author: czuns