Ishodi konsultacija povodom deset godina od usvajanja međunarodne konvencije o pravima osoba sa invaliditetom

Na današnji dan, pre deset godina, Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je Međunarodnu konvenciju o pravima osoba sa invaliditetu, koju su ratifikovale 172 članice UN-a.
Shodno misiji njene pune primene, u kancelariji Centra danas su održane o značaju prvog međunaronog ugovora o ljudskim pravima u ovom veku, dosadašnjoj primeni, poslu koji predstoji da korissteći ovaj i druge alate unapredimo primenu ljudskih (građanskih) i socijalnih prava.

Konsultaciji su pord predstavnika/ca Centra prisustvovali predstavnica Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, predsednica Udruženja za cerebralnu i dečju paralizu “Sunce” sa svojom saradnicom, i generalni sekretar Nezavisnog društva novenara Vojvodine.

Nakon predstavljanja istorijata u vezi sa usvajanjem, procesom ratifikacije Konvencije, usklađivanjem domaćeg zakonodavstva sa njenim odredbama, predsednica Centra iznela je preporuke Komiteta UN za praćenje sprvođenja Konvencije na Inicijalni izveštaj Republike Srbije o primemei Međunarodne konvencije o pravima osoba sa invaliditetom iz 2012: //www.cilsrbija.org/ebib/201604170816470.01_inicijalni_izvestaj_srbije_o_sprovodjenju_konvencije_un.pdf с освртамо на то да је текстом нацрта Нове стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом Републике Србије обухваћен већи део препорука и да предстоји рад да се обезбеде услови за примену. Навела је најновије измене Кривичног закона у делу који се односи на дужину казне кривичног дела обљубе над особама са инвалидитетом, али неопходност много интезивнијег рада на пуној примени чланова 12 који се односе на једнакост пред законом и на устаљену праксу лишавања пословне способности и 19 који се односи на парво на самостални живот и укључивање у заједницу, ка ои на неопходност промене приступа процени радне способности јер је рад на терену показао да комисије за процену при Фонду ПИО не полазе од социјалног приступа и да је сама процена често заснована на субјективним закључцима и ставовима.

Сходно недавно одржаној обуци Иницијативе за права особа са менталним инвалидитетом о препознавању насиља над женама са инвалидитетом које живе у установама, значајан део консултација посветили смо налазима истраживања које је претходило обуци, а који указују на доминантно сексуално насиље (поред физичког и економског које трпе особе оба пола), присилну, односно контрацепцију без сагласности у склопу терапије, као вид заштите од сексуалног насиља, не ретко стрилизацију након порођаја и у току хируршких интервенција без сагласности жене и друге посступке који указују на нетрпељивост, неједнако и насилно поступање условљено тиме што жена има одређено оштећење или смањење способности.

Представница Покрајинског заштитника грађана предложила је поновни састанак у циљу успостављања сарадње у делу који се односи на унапређење прописа, примене међународних прописа, међу којима је Конвенције, реаговања по притужби надлежности институције Покрајинског заштиткика грађана. Разменили смо и информације о постојању Националног механизма за превенцију тортуре, чији је део и Покрајински заштитник грађана.

Генерални секретар Независног друштва новинара Војводине изнео је могућност да Конвенција и њена примена буду једна од тема којима ће се новинари идуће године бавити са истраживачке перспецтиве уз разговор са особама које су прошле кроз извесне ситуације, ка ои мкогућност заједничких обука и размене инфоемација и материјала на тему положаја онемогућених особа који буде натајао у продукцији Центра.

Осећај свечаности налик рођенданској допуњен је информацијом да Савез параплегичара и квадриплегичара Србије обелечава четврт века од оснивања. Користимо прилику да честитамо јубилеј колегиницама и колегама уз жеље за успешан даљи рад јер нас све заједно чека још много посла.

У Новом Саду, 13. децембра 2016.

About the author: czuns