Istorijat centra

Centar ŽIVETI USPRAVNO je proistekao iz savetovališta za psiho-socijalnu podršku osobama s invaliditetom, koje je 2000. godine otvorila beogradska kancelarija francuske humanitarne NVO Hendikep Internešenel. Osnovan je 22. Februara 2002.

PROGRAMI I AKTIVNOSTI CENTRA

Program za jednakost osoba s invaliditetom u javnom govoru obuhvata istraživački i izdavački rad na polju invalidnosti, medijskog predstavljanja osoba sa invaliditetom i podsticanje i pilotiiranje službi podrške koje ne postoje u Novom Sadu. Inicirali smo pokretanje servisa organizovanog prevoza, a jula 2009. pokrenuli servis personalnih asisttenata, posredujemo u obezbeđivanju podrške u obrazovanju i zapošljavanju.

Pretežna delatnost Centra je produkcija medijskog i filmskog mateijala o položaju osoba sa invaliditetom i građanskim pravima.
Iz vršnjačke edukacije u oblasti invaldnosti, zaštite prava i zdravlja mladih, omladinski rad i treninge u cilju razvijanja različitih veština proisteklo je 2010. iskustveno i vršnjačko savetovalište za decu i mlade s invaliditetom, njihove roditelje i staratelje.

Od 2007. do 2014. tim Programa za pristupačnost inicirao je 11 lokalnih akcionih planova i/ili strategija pristupačnosti u Vojvodini, organizovao međunarodne skupove u pravcu izgradnje okruženja pristupaačnog svima, o pristupačnom turizmu, bio suorganizator nekoliko skupova na temu pristupačnog saobraćaja i pristupačnosti radnog mesta i procesa. U okviru ovog programa prevedeni su i objavljeni Evropski koncept pristupačnosti 2003, 2008. i 2013, Najbolja međunarodna iskustva u primeni Univerzalnog dizajna, tim je učestvovao u izradi više domaći i međunarodnih dokumenata i radnih tela i bio deo Mreže Evropskog koncepta pristupačnosti sa sedištem u Luksemburgu, Evropskog instituta za dizajn a sve sa sedištem u Dablinu i Fondacije Dizajn za sve u Barseloni.