Izjava Centra povodom 5. maja, Evropskog dana samostalnog života

Danas je Evropski dan samostalnog života. Ovde su osnovne istorijske činjenice o konceptu i pokretu za samostalni život. Pre 29 godina na ovaj dan u 50 gradova Evrope ljudi su protestvovali za ostvarivanje prava na samostalni život uz personalnu asistenciju kome je ons potrebna. Danas je Dan Saveta Evrope.

Pre 10 godina Centar je pokrenuo servis personalne asistencije u Novom Sadu. Još uvek je u pilot fazi i finansira se projektno. Za ovu godinu najavljena je izmene Odluke o socijalnoj zaštiti Grada kojom će usluga personalne asistencije osobama, kojima je potrebna, biti prepoznata kao preduslov I sredstvo za samostalni život prateći državne standard.

U ponedeljak, 7. maja biće potpisan ugovor sa Gradskom upravom za socijalnu i dečju zaštitu za organizaciju usluge trima osobama na 12 meseci I još dvema po 6 meseci.

Grad Novi Sad odobrio je godišnje troškove usslge za 4 osobe kojima je ona potrebna 40 sati nedeljno kroz konkurs za projekte resorne gradske uprave i za još 3 na 6 meseci kroz gradski javni rad. U ovom trenutku nas 6 koristimo 40 sati usluge koju finansira Grad.

Situacija je neuoporedivo bolja od prethodnih godina jer će ove godine biti stvoreni formalni uslovi da usluga bude dostupna građanima/kama Novog Sada, ali je i pred Gradom i pred pokretom još dosta posla i preuzimanje pune odgovornosti svih aktera za održivost usluge
Punom primenom člana 19 Međunarodne konvencije o pravima osoba sa invaliditetom stvorićemo države i lokalne zajednice u kojima svi imaju mogućnost da odaberu gde, kako i s kim će živeti i obavljati sve svoje životne aktivnost i poslovve. To je jedini održiv vid izjednačavanja mogućnosti za sve građane/ke

: //www.noois.rs/…/269-opsti-komentar-br-5-komiteta-za-p…

About the author: czuns