IZJAVA CENTRA POVODOM REAKCIJE DRŽAVE NA UČEŠĆE GRAĐANA/KI U VEZI SA PITANJIMA OD KOJIH ZAVISI ŽIVOT

Sedamdeset pet udruženja građana i  medija  nalogom Ministarstva finansija bankama da proveri tokove novca kojim raspolažu stavljeno je pod sumnju za finansiranje terorizma u trenutku kada je pritisak nad svima, uključujući same banke toliki da je svaka osoba na ivici raspadanja.

Delimo saopštenje iza koga je stao veliki broj organizacija i javnih ličnosti i koristimo ovu priliku, imajući u vidu i pokrenutu peticiju i položaj svih ljudi koji pružaju različite usluge na terenu kao i sve one koje gube posao ili svoj posao ne mogu da rade usled mera zaštite od pandemije, da pozovemo državne organe da u ovom trenutku zaustave sve radnje koje onemogućavaju ili otežavaju javni rad bilo kojoj strukturi usmerenoj na to da se situacija na terenu popravi i ljudi sačuvaju, da sprovode svoje aktivnosti da bismo sačuvali ljude od dodatnog pritiska.

Suočavanje s posledicama epdemije posao je svakog čoveka na planeti, kao dela društva. Imajući u vidu epidemilošku situaciju u Srbiji i sve njene posledice. skretanje pažnje s tog cilja na neku drugu temu i obeležavanjem ljudi koji nude rešenja i ukazuju na obaveze od kojih nas za većinu obavezuju međunarodni ugovori, deplasira držav  u odnosu na druge države. Srbija je od 15. marta u atmosferi, u kojoj je jako teško odgovoriti na svakodnevne potrebe ljudi.

Država koja  prekraja vlastiti temelj u trenutku kada se mora fokusirati na dotok kiseonika, gubi svoju svrhu i suočava se, čemu svedočimo, s odustajanjem ljudi od nje.

 

Izvori : //www.gradjanske.org/civilno-drustvo-i-mediji-nece-odustati-od-borbe-za-demokratsku-i-slobodnu-srbiju/?fbclid=IwAR0ldZ8oOJPCVjG6N1F1oZxplmpJ_znE8rY2q-RFhHID0lXUZvHKyBWzEE0

//www.ujedinjeni-protiv-kovida.net/

About the author: czuns