Izveštaj o radu Centra Živeti uspravno za 2018.godinu

Povodom 17. godišnjice od osnivanja Cetra objavljujemo predlog izveštaja o radu koji će biti na usvajanju na 14. redovnoj sednici Skupštine, 7. marta 2019.

Skupštinu godinama sazivamo na dan osnnivanja Centra. Ovog puta pomerena je za početak marta iz logističkih razloga. Hvala  svima na svemu što smo u toku prošle godine i svih prethodnih zajedno uradili U prethodnoj je, uz učešće velikog broja sugrađana/ki, organizacija, fondacija, medija i Gradske uprave za socijalnu i dečju zaštitu napravljen najveći pomak od 2010. do sada na prepoznavanju usluge personalne asistencije kao preduslova za samostalni život i potencijalnog prava svake osobe u skladu sa čl. 19 Međunarodne konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Nastavljamo dalje!

Godišnji izveštaj o radu Centra za 2018.godinu možete preuzeti klikom OVDE.

About the author: czuns