Još pet dana do kraja kampanje – današnji ključan!

Dragi prijatelji,
U narednih 5 dana, dokle traje kampanja //www.donacije.rs/projek…/personalna-asistencija-2019/, treba da obezbedimo iznos od 344.942,00 dinara.

Danas je rok za plaćanje junskih doprinosa zaposlenima, od čega deo za 9 asistenata/kinja, predviđen da se pokrije ovom kampanjom iznosi 188.860,5 dinara.

Značilo bi nam da danas svi koji mogu uplate donaciju jer će se time premostizi najkritičniji deo troškova (i vremena) do odobravanja sredstava od strane Grada Novog Sada kroz drugi konkurs Gradske uprave za socijalnu i dečju zaštitu za progrme udruženja u oblasti socijalne zaštite od interesa za Grad, na osnovu rebalansa budžeta.
Zahvalni smo što se toliki broj ljudi i predstavnika/ca poslovnog sektora do sada uključio u kampanju. Bez toga teško da bi uslugu u prethodna dva meseca bilo moguće nastaviti i izdržati pritisak potpunog nedostatka novca i obaveza prema zaposlenima i Poreskoj upravi. Sad je važno da danas i narednih nekoliko dana uradimo sve što možremo da dođemo do ciljane sume da se usluga za 7 korisnika/ca ne bi prekidala i da Centar ne bi ušao u novu blokadu računa.

About the author: czuns