Kontakt

  CENTAR „ŽIVETI USPRAVNO“

  Odgovorna osoba: mr MILICA MIMA RUŽIČIĆ-NOVKOVIĆ

   TC APOLO,Trg Slobode 3

  (lokal u prizemlju do službenog ulaza)

  21000 NOVI SAD

  +381 21 424 291

  office@czuns.org

  officeczu@gmail.com

  Žiro računa – glavni: 340 – 5350 – 79
  Podračun 2 – za donacije: 340 – 11001286-31

  PIB: 100726733
  Matični broj: 08752117