Ljiljana Čakmak o prvom iskustvu celodnevne asistencije

Ljiljana Čakmak, aktivistkinja koja se zalaže za prava osoba sa invaliditetom:
„Moram da se pohvalim sa mogućnošću da konačno posle više od 40 godina imam asistenciju svih 24 sata za sve što mi treba.
Nisam, prosto, mogla to ni da zamislim, a došlo je u pravom trenutku, čini mi se, jer sestra mi se razbolela, dobila temperaturu, sad je, hvala Bogu, bolje, a zet je juče stigao iz bolnice kući. Mama zaista više ne može. Već joj je strahovit problem da mi ruku podigne, tako da je ovo divno.
Zaista uživam, pravila sam plan, nisam mogla, prosto, da ne poverujem, bez ikakve glavobolje ko će, kada će doći, samo sad treba da popamtim sve da ne moram redovno da gledam u plan kada ko stiže. Mogu da idem u grad kad god mi je potrebno, mogu da radim bez problema. jednostavno uživam, divno je!“
°
°
°
Ovaj video snimak nastao je nakon usvajanja izmene Pravilnika o bližim uslovima i postupku za ostvarivanje prava na finansiranje usluge personalne asistencije iz budžeta Grada Novog Sada, na inicijativu Centra, kojim je nakon 12,5 godina od početka sufinansiranja ove usluge u Novom Sadu predviđena mogućnost korišćenja celodnevne svakodnevne asistencije. Predstoji njegova dalja dopuna u proceduralnom delu Pošto je Centar pruža i osobama koje po Zakonu o socijalnoj zaštiti nemaju pravo na finansiranje javnim sredstvima, a potrebna im je i pošto Grad ne finansira pravo na plaćeno slobodno vreme (bolovanje, odmor, praznici i dr. slobodni dani u slučaju promena porodičnih okolnosti) i dalje je potrebna donatorska podrška. Račun Centra za donacije je 340-11001286-31.

About the author: czuns