Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

15304370_1167848873269051_6665577282010687174_o

Delimo zbog odnosa prema državnoj politicu, kontinuitetu, poznavanju procesa i ličnog odnosa prema njemu,podeli odgovornosti i spoznaje da je unapređenje položaja onemogućenih osobadeo međunarodnih obaveza:
Juče se, što smo propustili da primetimo, Međunarodni dan osoba sa invaliditeto obeležavao 25. put od 1992, završne godine Međunarodne dekade osoba sa invaliditetom: 3. decembra 1982, usvojen je svetski plan akcija koje se odnose na osobe sa invaliditetom, otuda odluka da se ovaj dan proglasi Međunarodnim danom osoba sa invaliditetom.
Ovih dan imali smo prilike u više navrata da čujemo i primamo čestitkr i pozive na proslave. On jeste delom posvećen proslavljanju ili pre podsećanju na ono što je do sada urađeno na polju unapređenja položaja onemogućenih osoba i kako je početkom decembra, to je odličan trenutak za dogovor oko daljih aktivnosti. Ove godine UN su ga posvetile Postizanju 17 ciljeva za budućnost koju želimo s osvrtom na desetogodišnjicu odusvajanja Međunarodne konvencije o pravima osoba sa invaliditetom (13. decembra 2006) Generalni sekretar Ben Ki-Mun poručio je
„Hajde da radimo zajedno za ravnopravno i puno učešće osoba sa invaliditetom u inkluzivnom i održivom svetu koji obuhvata humanost u svoj svojoj različitosti“
„Let us work together for the full and equal participation of persons with disabilities in an inclusive and sustainable world that embraces humanity in all its diversity.“

About the author: tatasajta