Nacionalna dokumenta

word documentpdf document
Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji
word documentpdf document
Pravilnik o uslovima za planiranje i projektovanje objekata u vezi sa nesmetanim kretanjem dece, starih, hendikepiranih i invalidnih lica
word documentpdf document
Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom
word documentpdf document
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
word documentpdf document
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
word documentpdf document
Zakon o socijalnoj zaštiti
word documentpdf document
Zakon o zabrani diskriminacije
word documentpdf document
Zakon o potvrđivanju konvencije o pravima osoba sa invaliditetom