NOVO OBAVEŠTENJE O PREOSTALOM BLOKIRANOM IZNOSU I ROKOVIMA

Trenutni iznos pod blokadom je 5.670.100 din,od čega je glavnica 3.924.269,24 din.

Od 6.12. u okviru stalne kampanje donirano je 106.554,78 din, od toga 58000 din. onlajn.

Deo nenamenskih bankovnih računa Centra u blokadi je od 2017. zato što je, usled projektnog sufinansiranja usluge PA 2010-19. odobravano u proseku 2 miliona din. manje od nužnog, a 2020-22. Centar je za asistenciju osobama iz Beograda, Doboja, Sombora, Subotice i Novog Sada, za stavke koje ovi gradovi nisu finansirali godišnje obezbeđivao donacijama do 3 milona din. Samo su troškovi iz 2010. i 2020. u potpunosti pokriveni.

Od prošle godine i dotacije iz budžeta i namenska sredstva za pomoć u slučaju bolesti i invalidnosti podležu blokadi. Centar od 3. Januara, zbog blokade, ne može da koristi namenska sredstva s budžetske linije 472 za pomoć u slučaju bolesti invalidnosti preko koje Grad Novi Sad i Opština Bačka Palanka uplaćuju novac za rad personalnih asistenata/kinja. Da bi mogao, nužno je da do 30.1. otklonimo blokadu. Više u saopštenju Centra od 15. januara.

Znači svaki doniran iznos na osnovni račun 340-5350-79 ili preko stranice kampanje uz poziv drugima da doniraju.

Hvala na dosadašnjoj podršci!

 

About the author: czuns

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.