O toku kampanje

U okviru kampanje OBEZBEDIMO OSOBAMA SA INVALIDITETOM IZ NOVOG SADA PERSONALNU ASISTENCIJU do danas je ličnim donacijama, donacijama poslovnog sektora akcijama Prevodilačkog srca, McDonald’sa i Inicijative Cracker prikupljeno 377.953,00 dinara.

Da bismo mogli da pokrijemo troškove zarade petoro asistenata u martu i aprilu u 2018. potrebno je da obezbedimo još 73.892,00 dinara.

Može to Novi Sad i svi koji žele da mu se pridruže !

About the author: czuns