Obaveštenje i poziv na donatorski skup

Centar „Živeti uspravno“, povodom 15 godina od svog osnivanja u utorak, 28. novebra u 12 h, u Velikoj sali Kulturnog centra Grada (Katolička porta 5), organizuje donatorski skup u okviru koga će biti prikazan francuski igrani film „Nedodirljivi“, koji, na najdirektniji način, prikazuje svrhu usluge personalne asistencije osobama sa invaliditetom.

Skup je posvećen temi samostalnog života i prikupljena sredstva biće usmerena na pokrivanje troškova usluge personalne asistencije. Organizujemo uz podršku projekta Tehničke pomoći organizacijama civilnog društva (TACSO), koji realizuje Evropska komisija.

Nakon filma, u 14 h, takođe u Velikoj Sali, predviđen je razgovor s donatorima Centra i predstavnicima/ama  Grada o tome kako da se nedostajuća sredstva obezbede i da svi zainteresovani za ulaganje u ovu svrhu prepoznaju važnost usluge i njenog direktnog finansiranja od  strane lokalnih samouprava. U ovom delu predviđeno je prisustvo novinara/ki. Izjave ćemo davati između 14.30 i 15.00 u lobiju ispred Velike sale, gde će sve biti video izložba o istorijatu pokreta zasamostalni život s porukama njegovih nosilaca i koktel

Pokret za samostalni život osoba sa invaliditetom zalaže se da ova usluga bude deo sistema socijalnezaštite, na koju svaki građanin/ks potencijalno ima pravo. Ona je 2011. prepoznata čl. 45 Zakona osocijalnoj zaštiti i njeno finansiranje u nadležnosti je lokalne samouprave. Centar ju od 8. Novembra .2008. organizuje u Novom Sadu i od 2014. ima licencu resornog ministarstva za to. Grad Novi Sad sufinansira uslugu od 2009. kroz konkurs za projrekte organizacija civilnog društva koje organizuju usluge socijalne zaštite od interesa za Grad. Na godišnjem nivou potrebno je 20 miliona dinara za angažovanje 40 asistenata/kinja da bi svi, kojima je u ovom trenutku po nacionalnim standardima to bilo potrebno, imali uslugu. Grad je ove godine odobrio iznos od 3,8 miliona. Prethodnih godina 2-3 miliona, kojima je angažovano između 4 i 8 asistenata/kinja. Ove godine do septembra radilo je njih 9. Odobreni novac utrošen je zaključno s 31.oktobra i da bi se pokrili svi troškovi za period oktobar-decembar 2017. potrebno je da obezbedimo iznos od 2 miliona dinara. Centar trenutno organizuje uslugu za 5 osoba iz Novog Sada i za jednu iz Opštine Kanjiža.

Do skorog susreta, srdačno!

mr Milica Mima Ružičić-Novković

predsednica Centra

About the author: czuns