OBAVEŠTENJE O DOSADAŠNJEM ISHODU PRIKUPLJANJA SREDSTAVA ZA OTKLANJANJE BLOKADE RAČUNA CENTRA

Centar najkasnije do 30.9. treba da obezbedi 5.603.914 din. da bi otkolonio blokadu 4 bankovna računa.
Pozivamo vas da donirate na račun 340-5359-79 u Erste Bank AD, i da pozovete druge ljude da se uključe.
Po uredbi Ministarstva finansija iz februara, budžetska sredstva koja se uplaćuju za dotacije s linije 481 nisu oslobođena blokade.

Dnevna kamata je 1400-2000 din, a namenski račun u Upravi za trezor na koji Grad uplaćuje programska sredstva za indirektne troškove usluge personalne asistencije. Za petak, subotu i nedelju naplaćena je kamata od 4.814 din, od četvrta do petka 1.400 din.

Od 15.5.2023. kad je Centar obavešten da zbog blokade ne može da koristi sredstva odobrena za stručni rad, i za svakodnevnu peer podršku i podršku u donošenju odluka 1 osobi, na poziv da se uključi 600-1000 donatora/ki u zajednici da zajedno obezbedimo 600000 din, odazvalo se nas preko 300 donacijama u iznosu od 200 do 42000 din.

Iznos pod blokadom tada je bio 5.975.134 din. Donirano je 521.917,45 din. Ukupan iznos blokade smanjen je za 372.820 din. Erste banka je 31.7. prijavila deo neprijavljenih donacija uplaćeni u junu u iznosu od 30.190,15 din. Još uvek nemamo odgovor Grada Novog Sada, kome smo se 20.6. obratili predlozima kako se može sprečiti stvaranje novog duga i zamolili za zajedničko iznalaženje rešenja za pokrivanje duga nastalo tokom projektnog sufinansiranja usluge 2009-19.

Dnevna kamata 15.5-2.8. naplaćena je u iznosom od 106.052,6 din. Za sada je sa ostatkom od 44.444,85 din. Banka naplatila svoju uslugu od maja i pretpostavljamo 1 donaciju od 3.5. koju je 2 puta prijavila Narodnoj banci. Još uvek čekamo objašnjenje.

Od početka godine Centru je uplaćeno 1.004.727 din ličnih donacija. Uz akciju HUMANDAN Knjžare Booka u januaru 1.222.727 din, što je najveći iznos lićnih donacija otkako Centar prikuplja sredstva u zajednici dok se preduslovi za samostalni život ne budu u potpunosti finansirali budžetskim sredstvima.

Dok radimo na tome da se gradski i državni propisi usklade s čl. 19 Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom, nužno je da nastavimo s prikupljanjem sredstava da se blokada otkloni da možemo nesmetano da radimo jer rezervnih sredstava za stavke koje je zbog blokade m Centrovih računa Grad ne može da uplati, nemamo.

Svaka podrška da se što više ljudi uključi direktnim doniranjem značajna je imajući u vidu to da su još minimalno 3 nedelje godišnji odmori, a da je rok da se prikupe sva sredstva bez ugrožavanja daljeg rada Centra kraći od 2 meseca.

About the author: czuns

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.