OBAVEŠTENJE O NOVOJ ADRESI SEDIIŠTA CENTRA I TOKU KAMPANJE DOPRINESIMO DOSTUPNOSTI USLUGE PERSONALNE ASISTENCIJE OSOBAMA SA INVALIDITETOM

Novo sedište Centra od 20.3.2023. je, na osnovu rešenja APR-a, u lokalu do službenog ulaza u prizemlju TC APOLO, Trg Slobode 3.

I dalje, do 31.3, dok kancelariju ne privedemo nameni, radimo od kuće. Možete nas radnim danom od 9h do 16h dobiti telefonom na broj 021/424-291 ili mejlom na adrese office@czuns.org i officeczu@gmail.com. Od aprila će dežurstvo u kancelariji i dalje biti radnim danima od 10h do 12h.

U toku marta u okviru kampanje donirano je 5.600 din. Ostalo je da obezbedimo još 3.376.000,00 din, od kojih je 75.000,00 din. neophodno da bismo do 31.3. isplatili naknadu za neiskorišteni godišnji odmor iz juna 2020. jednom asistentu i time finansijski zatvorili 2020. godinu. Račun Centra za donacije je 340-11001286-31 kod Erste Bank A.D.

Kampanju možete podržati i (su)organizacijom događaja na kojima će se prikupljati sredstva za troškove ostalih radnih prava personalnih asistenata/kinja, sem rada, jer ih Grad Novi Sad još uvek ne finansira.

About the author: czuns

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.