OBAVEŠTENJE U VEZI S NEDOSTAJUĆIM SREDSTVIMA ZA USLUGU PERSONALNE ASISTENCIJE

Juče je Knjižara Booka donirala Centru 218.000 din. u okviru njene akcije HUMANDAN koja je 30.1.2023. bila namenjena Centru. Tri donacije u vezi s njom u iznosu od 12700 din. uplaćenu su 31.1. i 1.2, što je omogućilo da u roku vratimo pozajmicu za overu zdravstvenog osiguranja zaposlenih i dece 4 zaposlene.

U toku januara donirano je ili su osobe koje koriste asistenciju participirale iznosom od 554.839 din.  Koncert Hašire zakazan je za 11. maj. U međuvremenu će biti još akcija pošto još 2.569.300,00 din. treba da obezbedimo da se pokrije manjak u perodu jun 2020-decembar 2022, od toga 1.875.000,00 miliona u NS za 8 neplaćrnih prazničnih dana u 2022, asistenciju prvoj slepoj studentkinji Medicinskog fakulteta, dok nije stekla pravo na finansiranje iz Budžeta Grada, pošto se mora čekati godinu dana od promene prebivališta, i za putne troškove asistentima/kinama jer smo novac od participacije nas koji koristimo asistenciju, umesto na putne troškove, usmeravali do maja 2022. na naknade za godišnji odmor i bolovanje pošto Grad finansira samo rad. Iznos 210.000 din. nedostaje za 7 doprinosa iz 2021. i 2022. asistentkinje u Subotici, ostalo za troškove asistenciije dvema osobama u Somboru i Subotici. Dvoje od njih troje po državnom pravilniku o minimalnim standardima nemaju pravo na finansiranje asistencije budžetskim sredstvima jer imaju oštećenje 85% i 90%, a odobrava se osobama sa 100% telesnog oštećenja, po jednoj ili više osnova, a Grad Sombor, kao i sve druge opštine i gradovi, sem Novog Sada, odobrava 40 sati asistencije nedeljno, a koleginici je nužno 60 jer živi sama.

Usluge soc. zaštite se ovde još uvek odobravaju procenom stepena i vrste oštećenja umesto procene nivoa potrebe za podrškom, čime se krši Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom.

Svima koji su se juče uključili u akciju i koji su do sada podržali proces uvođenja usluge u Odluku o soc. zaštiti u NS, započet u jesen 2008, neizmerno hvala!

Nastavljamo dalje s prikupljanjem sredstava dok se ceo manjak ne pokrije. Račun za donacije je 340-11001286-31 kod ERSTE BANK A.D.

About the author: czuns

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.