OBEZBEDIMO USLUGU PERSONALNE ASISTENCIJE KORISNICI IZ SUBOTICE

Pokrenuli smo još jednu, nadamo se poslednju kampanju   //www.donacije.rs/projekat/personalna-asistencija-subotica/ grupnog prikupljanja sredstava za personalnu asistenciju, ovog puta da se pokriju troškovi tri mesečne bruto zarade u Subotici koje prethodnom kampanjom i podrškom Rekonstrukcije ženski fond nisu obezbeđene.
Deo osoba sa invaliditetom nema pravo na finansiranje usluge personalne asistencije jer je osnov za njegovo ostvarivanja korišćenje uvećanog dodatka za tuđu negu i pomoć na koji imaju pravo samo osobe sa 100% oštećanja po jednoj osnovi. To znači da najveći broj osoba koje se otežano kreću ili imaaju smanjenje neke spoobnosti niže od 100%, ne mogu da ostvare pravo na finansiranje asistencije. Svrha kampanje je dvostruka: da obezbedimo novac koji nedostaje i da pokrenemo izmenu propisa u ovom delu jer po preporukama Komiteta UN za prava osoba sa invaliditetom osnov za odobravanje vrste i stepena podrške za izjednačavanje mogućnosti treba da bude nivo potreba, a ne stepen oštećenja/smanjenja sposobnosti.
Do sada smo kroz 3 kampanje zajedno obezbedili preko 2,4 miliona dinara. Sada je potrebno da obezbedimo još 146.383,00 dinara da svi ovogodišnji troškovi asistencije u organizaciji Centra budu pokriveni.
Donirajte u narednih 45 dana, pozovite druge da doniraju

About the author: czuns