POZIVAMO VAS DA SE U SKLADU SA SVOJIM MOGUĆNOSTIMA UKLJUČITE U AKCIJU
PRIKUPLJANJA SREDSTAVA ZA PERSONALNU ASISTENCIJU I DOPRINESETE TOME DA PRAVO
NA NJU BUDE ZAKONOM DOSTUPNO SVIMA ONOLIKO KOLIKO JE STVARNO POTREBNA

Informacije za donacije:
Primalac: Centar Živeti uspravno, Jevrejska 20, Novi Sad
Račun: 340-11001286-31