POKRENUTA TRAJNA KAMPANJA PRIKUPLJANJA SREDSTAVA ZA PODRŠKU RADU CENTRA NA SAJTU DONACIJE.RS

Danas je na sajtu Donacije.rs pokrenuta trajna kampanja prikupljanja sredstava u cilju podrške radu Centra.
Prvi cilj je da do 18.12. obezbedimo sredstva za otklanjanje blokade računa koja danas iznosi 5.704.400 din, glavnica je i dalje 3.985.521,18 din.
Pozivamo vas da donacijom i deljenjem linka o kampanji podržite Centar u ovom trenutku da bi od januara mogao da nastavi da organizuje personalnu asistenciju, peer i podršku u donošenju odluka i da bismo mi, koji koridiniramo asistenciju u Novom Sadu i dalje imali direktan izbor licenciranog pružaoca i da bismo svi zajedno mogli da nastavimo zastupnički rad za optimalan nivo i punu dostupnost personalne asistencije kao potencijalnog prava svih u skladu s čl. 19 Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom.
Možete donirati na račun Centra za donacije 340-11001286-31,
na osnovni račun s koga se direktno izmiruje blokada 340-5350-79
ili preko stranice kampanje na sajtu Donacije.rs

About the author: czuns

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.