POVODOM 22 GODINE SAMOSTALNOG RADA

Danas je 22 godine otkako Centar deluje i radi kao samostalno udruženje građana.

Proistekao je iz programa psihosocijalne podrške koji je 3 godine ranije pokrenula tadašnja beogradska kancelarija organizacije HANDICAP INTERNATIONAL iz Liona, odnosno iz savetovališta koje je počelo s radom 19.9.2000. Osnivačka skupština održana je 29.1, tako da Centar ima 3 rođendana.

O tome šta je dosad uradio možete videti u Novostima na našem sajtu.

Osnovni ovogodišnji strateški cilj nam je da u što kraćem roku, otklonimo blokadu dela svojih računa, do koje je dovelo desetogodišnje projektno sufinansiranje usluge personalne asistencije, koju je u Novom Sadu inicirao i na čiji je predlog u novembru 2019. uvedena u gradsku Odluku o socojalnoj zaštiti.

Da bi Centar mogao da nastavi da zastupa pravo na samostalni život, čiji je asistencija preduslov i osnovno sredstvo kad je potrebna, nužna nam je hitna donatorska podrška na osnovni račun 340-5350-79 ili preko stranice kampanje. Na sve druge izvore finansiranja, sem donacija, Centar od prošle godine zbog blokade računa nema pravo, a većina fondacija koje doniraju u Srbiji ne odobravaju sredstva organizacijama čiji su računi blokirani.

Nakon deblokade, Grad će Centru, budući da od 2014. ima licencu za pružanje usluge personalne asistencije, moći nesmetano da uplaćuje novac za rad asistenata/kinja korisnika/ca koji/e su za njega opredelili kao pružaoca. U januaru nas je bilo 5 iz Novog Sada, od februara 1. Svi imamo rešenja CSR-a o pravu na finansiranje usluge budžetski. sredstvima u ovoj godini, a gradskim pravilnikom o njenom pružanju garantovan nam je izbor pružaoca usluge, što je takođe ishod zastupničkog rada Centra.

Zato je važno da u što kraćem roku obezbedimo iznos od 5.650.000 din. i da zaustavimo rast duga u iznosu od 1600 din. dnevno.

About the author: czuns

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.