POZIV DA DO 26.12. U 10H OBEZBEDIMO PREOSTALI NOVAC ZA DEBLOKADU RAČUNA CENTRA

Dragi/e,
Centar treba do 26.12. u 10 h da otkloni blokadu.

Jedino rešenje koje vidim u ovom trenutku jeste da 570-600 ljudi i pravnih lica donacijom u iznosu od 10.000 dinara na osnovni račun 340-5350-79 ili preko stranice donacije.rs, ako niste u Srbiji u narednih 26 sati, omogući da se blokada otkloni.

Ako se neobezeđivanjem ovih sredstava od 1. januara prekine pružanje usluge od strane Centra, posledice su to što minimalno sedmoro nas, koji pravimo razliku u vezi s tim da li će nam uslugu pružati samozastupnička organizacija za samostalni život, koja ju je inicirala i dovela do najvećeg nivoa prava na nju trenutno u Srbiji, ostati bez mogućnosti izbora, što se to u toku 2024. i nadalje može odraziti na neku novu mladu osobu, koja nije u celom ovom procesu učestvovala i zaslužuju svi koji će je nadalje koristiti, da je imaju u skladu s preporukama Komiteta UN za prava osoba sa invaliditetom u vezi s primenom čl. 19 Konvencije UN za prava osoba s invaliditetom, a suština ovog člana jeste obaveza država ugovornica da garantuju pravo na izbor svega što se tiče prava na samostalni život i uključenost u zajednicu. Plašim se da će proći godine da se jednom omogućeno, potom izgubljeno pravo, ponovo počne ostvarivati. Zato sam, bez obzira na svest o tome da sam u poslednjih 15 godina, uz niz grešaka, najveći deo posla na ovom polju sama uradila svojim asistrntkinjama i petoro kolega i uz jako veliki broj javnih ličnosti, privrednika/ca i fondacija koji su doprineli kontinuitetu usluge u najizazovnijim periodima, da kad je bilo najteže, kao što je sada, nije bilo stvarne podele odgovornosti niti svesti o tome da je odgovornost uopšte potrebna jer su ljudi uglavnom fokusirani na ličnu situaciju i potrebe u vezi s njom, ne mogu da zamislim da nakon 15 godina i 3 meseca organizovanja usluge od strane Centra i bezmalo 20 godina zagovaranja da ona postane deo sistema socijalne zaštite u optimalnom i punom obimu, nemamo pravo na izbor. Do postizanja punog obima potrebno je da se o rešenjima za pravo na 168 sati usluge nedeljno uvede razlika u odnosu na to kada je osobi nužna istovremena asistencija dveju osoba i da se način procene bude dosledno sa socijalnog aspekta, a do postizanja opšteg optimalnog obima potrebno je da se iz gradskog pravilnika o finansiranju usluge izostavi kriterijum da osoba može podneti zahtev za finandsiranje usluge godinu dana po sticanju prebivališta u NS.

Centar ima ovaj dug jer je usluga 10 godina projektno sufinansirana od strane Grada, a nakon što je počelo njeno namensko finansiranje, od 2021. donacijama pokrivamo troškove drugih radnih prava sem rada i iz 2-3 izvora premošćavamo deo godine za pun obim usluge dvema osobama kojima je prilikom podizanja nužna istovremena asistncija dveju osoba, jer Grad za ovu stavku po posebnom zahtevu izdvoji maksimalno 500000 din. godišnje, a ove godine je bilo potrebno 150.000 din. mesečno i to su 2 kontinuirana izvora manjka, zbog kojih, uz obezbeđivanje razlike u sredstvima koje je odobrio za 1 studentkinju Grad Doboj, i koja zbog ugrožavajuće odredbe o godinu dana pebivališta 12 meseci nje mogla da ostvari pravo na finansiranje usluge iz budžeta Grada, nismo mogli da vračamo poreski dug iz perioda kada je usluga projektno finansirana. Od glavnice duga od oko milion din. za period 2021-22, veći deo je uplaćen Poreskoj upravi nakon što je izdato rešenje o prinudnoj naplati, i nakon deblokade Centar će imati preplatu od oko 700000 din.

Ovi se troškovi odnose na asistenciju trima osobama van NS, od kojih 2 nisu, zbog stepena oštećenja, imale pravo na finansiranje usluge iz budžeta gradova Beograd i Subotica, a trećoj je Grad Sombor odobravao 40 sati uluge nedeljno, a od juna 2021. do marta 2022. Centar joj je organizovao još 20 sati nedeljno jer joj je toliko bilo nužno pošto je živela sama i usled redukovanja potreba u prethodnih nekoliko godina suočavala se sa stalnim infekcijama.

Iznos blokade danas je 5.679.430 din, od čega je glavnica 3.956.274,20 din. Iznos od 72.000 din. doniran je u okviru kampanje, a ukupno za deblokadu od 19.5.2023. donirano je ili participirano iznosom od 790.000,00 din. Glavnica je smanjena za oko 450000 din, s tim što je, u oktobru, zbog povećanja tarifa Poreske uprave, došlo do njenog povećanja.

Hvala svma na dosadašnjoj podršci. U ovom trenutku je jedini način da se cela suma uplati 26.12. do 10 h iz jednog izvora, što je malo veovatno da će biti moguće, ili hitnim okupljanjem 570-600 donatora koji će iznosom od 10.000 din. pokriti ostatak.

Ja sam ove godine pokrila troškove Centra u iznosu od 510.000 din. da znam, što polovina moje ovogodišnje plate.

Ukoliko od januara, asistenciju u NS bude organizovala samo specijalna škola, u proseku 33 asistenata/kiija mesečno, koliko ih asistira nama šesnaestoro, moći će od iduće nedelje da radi samo po ugovoru o delu.

Ukoliko do sutra ne odbloktamo račune, Grad neće moći da uplti odobrena sredstva za maj-decembar za indirekrne troškove usluge PA i svakodnevnu podršku jednoj osobi od maja do oktobra i jednoj u decembru jer državne dotacije od februara podležu blokadi. Dug će se od trenutnih nepunih 5,7 mil.din, povećati na 8,3 miliona din, što neminovno dovodi do prekida pružanja usluga i usmeravanja samo na vraćanje duga.

Volela bih da danas zajedno uradimo sve što je u našoj moći da do ove situacije ne dođe.

Milica Mima Ružičić-Novković, predsednica Centra

About the author: czuns

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.