Dragi prijatelji,
Ostalo je da obezbedimo iznosos od 16.842,00 dinara da bismo mogli da pokrijemo troškove personalne asistencije dvema koleginicama iz Novog Sada i jednom kolegi iz Martonoša kojima je neophodna duže od 8 sati dnevno.

Pozivamo Vas da doniranjem preko //www.donacije.rs/projekat/personalni-asistenti-ns/ ili na račun Centra 340-11001286-31 kod Erste Bank A.D deljenjem informacije o kampanji i svrsi usluge doprinesete da što pre stignemo do cilja.

Hvala svima koji su se uključili u ovaj proces. Ovaj trenutak je najznačajniji do sada da se što više ljudi uključi i doniranjem ili informisanjem drugih da je asistencija osnovni preduslov za samostalni život osobama kojima je potrebna, doprinese da ova usluga bude dostupna građanima/kama.

Mimo ovih sredstava, Centar treba da obezbedi 1,5 miliona dinara za troškove asistencije u poslednja 4 meseca prošle godine koje Grad nije podžao. Pozivamo potencijalne donatore/ke da se uključe.