PRESEK DONIRANIH SREDSTAVA ZA RAD CENTRA U OKVIRU STALNE KAMPANJE I KAKO MOŽETE PODRŽATI DA OTKLONIMO BLOKADU RAČUNA

Od 6.12.2023. do 17.7.2024. ličnim i donacijama poslovnog sektora uplaćeno je 947.914,59 din, od toga u okviru opšte donacijske kampanje PODRŽITE RAD CENTRA “ŽIVETI USPRAVNO” | Donacije.rs  849.224,59 din, 70.998 na stranici kampanje.

Potrebno je 5.883.700 din. da obezbedimo za deblokadu računa, od čega je glavnica 3.887.031,25 din, a naknada za usluge poslovne banke 16.171,83. Dnevna kamata je između 1.500,00 i 1.600,00 din, poslovna banka periodično uračunava kamatu. 

Iznnosom doniranim u okviru kampanje, osnovica duga pod blokadom smanjena je za 130.356 din, pokrivene su neto zarade maj-jun 2023, deo junskih doprinosa  u  pružaocu peer podrške i pofrške u donošenu odluka 1 osobi s psihozom u iznosu od 124.000, diin, njegovi preostali majski doprinosi u iznosu od 26.278 din, za junske, julske i deo avgustovskih iz 2023. u znosu od 86.112,67 din, troškovi knjigovodstva za maj-decembar 2023 u iznosu od 480.000 din i proviziju banke za 9 naloga za prenos u iznosu od 1.880,42 din.

Od ukupno uplaćenih sredstava, decembarski troškovi podrške u donošenju odluka u iznosu od 39.900 din, 8 mesečnih naknada za uslugu zaštite na radu u iznosu od 48.000 din, 13 mesečnih naknada banke u iznosu od 6.000 din. i njena provizija u iznosu od 800,00 din. plaćeni su s 5 redovnih mesečneh donacija uplaćenih u decembru i januaru mimo kampanje.

S ukupno isplaćenih  768.093,59 din. prošlogodišnjih troškova od 6.12.2023, uključujući bankarske, prošlogodišnji manjak u iznosu od 2.407.173 din, za period maj-decemar 2023. za koje je Gradska uprava za socijalnu i dečju zaštitu odobrila novac, ali nije mogla da ga uplati Centru jer gradske dotacije podležu blokadi, prošlogodišnji manjak smanjen je za 31,5%, a ukupan s blokadom za 898.449,59, za 12%.

Centar nastavlja s obezbeđivanjem donacija za preostalih 1.602.687,5. da bi prvo isplatio preostalih 248.000 din. iz 2023. i vratio 4 pozajmice za isplaćene stavke za period maj-decembar 2023. Od ovog iznosa 1,381.955 din. potrebno za pokrivanje svih troškova u periodu maj 2023-maj 2024, od kojih 456.053,4 din. za isplatu 7 neto plata i 242.800,2, za povrat  pozajmice, čiji je rok vraćanja bio 15.7. hitno obezbediti ukupno 699.953,6 din.

Možete donirati:

  • na namenski račun za donacije 340-11001286-31 
  • na osnovni račun Centra 340-5350-79, s koga se direktno izmiruje blokada,
  • preko stranice kampanje

Od deblokade računa zavisi uplata ovogodišnjih namenskih sredstava za uslugu personalne asistencije.

Donirale su 164 osobe, 13 pravnih lica i 4 pravna lica uključila su skupljanjem priloga svojih gostiju, kupaca i zaposlenih

Prvog juna. počela je akcija prikupljanja sredstava za rad Centra u restoranima McDonald’s širom Srbije prilozima gostiju. Traje do 31. jula.

 

About the author: czuns

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.